Dobrze ci w zielonym? zieloneWBO - Zmieniaj Wrocław

Jak głosujemy?

 • w okresie 6 - 13 grudnia,
 • wyłącznie w sposób elektroniczny,
 • jeden mieszkaniec głosuje tylko raz, na dwa projekty – jeden mały do 250 tys. zł i jeden duży do 500 tys. zł,
 • podczas głosowania należy podać numer telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany kod potwierdzający, z jednego numeru telefonu mogą zagłosować maksymalnie trzy osoby,
 • głosować może każdy mieszkaniec Wrocławia, niezależnie od wieku i miejsca zameldowania.

Zwycięskie projekty chcemy wykonać przede wszystkim w ich „zielonym zakresie” (więcej zieleni – mniej infrastruktury). Szczegółowe ustalenia będą wynikiem konsultacji społecznych, które zorganizujemy w roku 2018 oddzielnie dla poszczególnych inwestycji. W tym czasie opracujemy również dokumentację projektową.

Znajdź projekt

Lista projektów Zielone WBO 2017

 • Zielona alejka Wandy

  Remont zieleni między jezdniami ulicy Wandy. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji.

  Lokalizacja: ul. Wandy

  250 000 zł projekt mały
 • Aktywne Psie Pole - rewitalizacja terenu zielonego przy rynku Psiego Pola

  Uporządkowanie zieleni i stworzenie małego parku na terenie Psiego Pola przy ulicy Bierutowskiej. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji.

  Lokalizacja: teren zielony w pobliżu ronda Lotników Polskich, przy dawnym Domu Kultury, między ul. Bierutowską a al. Sobieskiego

  500 000 zł projekt duży
 • Nr projektu 43

  zobacz oryginalny projekt

  Zielona aleja na ul. Sudeckiej

  Remont zieleni między jezdniami ulicy Sudeckiej na odcinku od placu Powstańców Śląskich do ulicy Wiśniowej. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji.

  Lokalizacja: ul. Sudecka

  500 000 zł projekt duży
 • Nr projektu 71

  zobacz oryginalny projekt

  Rewitalizacja terenów zielonych przy Pl. Staszica 36-46

  Remont i nasadzenia zieleni niskiej na trawniku wzdłuż północnej krawędzi placu Staszica. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji.

  Lokalizacja: teren zielony pomiędzy jezdnią a chodnikiem przy pl. Staszica 36-46, za Parkiem Staszica

  250 000 zł projekt mały
 • Nr projektu 73

  zobacz oryginalny projekt

  Święty Mikołaj - nowe zielone miejsce spotkań we Wrocławiu.

  Nasadzenia zieleni i stworzenie parku kieszonkowego na placu św. Mikołaja. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji.

  Lokalizacja: pl. Świętego Mikołaja (skwer u zbiegu ul. Zachodniej i Rybackiej)

  500 000 zł projekt duży
 • Nr projektu 74

  zobacz oryginalny projekt

  Kozanowski park wypoczynku, sportu i zabawy - etap 1

  Nowe nasadzenia i stworzenie małego parku na terenie zieleńca przy ul. Kozanowskiej. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji.

  Lokalizacja: osiedle Kozanów, zaniedbane tereny zielone w rejonie ul. Kozanowskiej

  500 000 zł projekt duży
 • Nr projektu 163

  zobacz oryginalny projekt

  Park przed Zielonym Wzgórzem

  Porządkowanie zieleni i stworzenie ścieżek spacerowych wokół Wzgórza Gajowego przy ul. Bardzkiej. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji.

  Lokalizacja: Wzgórze Gajowe przy ul. Bardzkiej

  500 000 zł projekt duży
 • Nr projektu 220

  zobacz oryginalny projekt

  Park Leonarda da Vinci na Gądowie Małym

  Rewitalizacja zaniedbanego terenu zielonego i stworzenie małego parku między ulicami Drzewieckiego i Bajana. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji.

  Lokalizacja: Teren zielony między ul. Bajana, Drzewieckiego i bulw. Dedala

  500 000 zł projekt duży
 • Nr projektu 232

  zobacz oryginalny projekt

  Pimpkowy park przy kwaśnym źródełku

  Nasadzenia zieleni i park kieszonkowy na nieużywanym terenie za garażami przy ul. Kwaśnej. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji.

  Lokalizacja: ul. Kwaśna, teren między ogrodzeniem szkoły a garażami

  500 000 zł projekt duży
 • Nr projektu 237

  zobacz oryginalny projekt

  Kameralny Park Kieszonkowy - rewitalizacja zaniedbanego terenu w kwartale ulic Sienkiewicza, Matejki, Prusa, Świętokrzyska

  Rewitalizacja zieleni i stworzenie parku kieszonkowego w środku kwartału ulic Sienkiewicza, Matejki, Prusa, Świętokrzyska. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji.

  Lokalizacja: kwartał ulic Sienkiewicza, Matejki, Prusa, Świętokrzyska

  250 000 zł projekt mały
 • Nr projektu 328

  zobacz oryginalny projekt

  Krzewy i kwiaty na Powstańców - ogród miejski w centrum miasta

  Nasadzenia zieleni niskiej na placu Powstańców Śląskich i wzdłuż ulicy Powstańców Ślaskich na odcinku od ronda do ul. Piłsudskiego. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji.

  Lokalizacja: plac Powstańców Śląskich i ul. Powstańców Ślaskich w stronę skrzyżowania z ul. Piłsudskiego

  250 000 zł projekt mały
 • Nr projektu 336

  zobacz oryginalny projekt

  "Święty Skwerek" czyli estetyczne i praktyczne zagospodarowanie terenu przy XIII-wiecznym kościele Św. Jadwigi

  Zagospodarowanie zielonego terenu w centrum osiedla Jerzmanowo, za murem kościoła św. Jadwigi, między ulicami Jerzmanowska i Anny Jasińskiej. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji.

  Lokalizacja: ul. Jerzmanowska, za kościołem św. Jadwigi - mały skwer

  250 000 zł projekt mały
 • Nr projektu 344

  zobacz oryginalny projekt

  Skwer miejski przy ul. Meissnera i Cieślikowskiego

  Uporządkowanie zieleni i stworzenie parku kieszonkowego w kwartale ulic Giżyckiego, Meissnera, Cieślikowskiego. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji.

  Lokalizacja: teren zlokalizowany w kwartale: ul.Giżyckiego, ul. Meissnera, ul. Cieślikowskiego

  500 000 zł projekt duży
 • Nr projektu 354

  zobacz oryginalny projekt

  Skwer na Śródmieściu Południowym

  Nasadzenia zieleni niskiej na terenie obecnego trawnika na północ od ulicy Radosnej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod pas drogowy, dlatego inwestycja będzie miała charakter tymczasowy, do czasu realizacji zapisów planu. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji.

  Lokalizacja: niezagospodarowany trawnik przy ul. Radosnej, między galeriowcem a targowiskiem

  250 000 zł projekt mały
 • Nr projektu 377

  zobacz oryginalny projekt

  Zielona ul. Petuniowa zagospodarowanie zieleni przy przystanku kolejowym

  Nasadzenia drzew i krzewów przy ulicy Petuniowej, w okolicy estakady ul. Klecińskiej. Inwestycja będzie się wiązać z likwidacją nielegalnych miejsc parkingowych. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji.

  Lokalizacja: teren zielony między przystankiem kolejowym, ul. Petuniową a estakadą

  250 000 zł projekt mały
 • Nr projektu 456

  zobacz oryginalny projekt

  Nasadzenia przy ul. Świeradowskiej

  Nasadzenia zieleni izolacyjnej (drzewa i krzewy) przy ul. Świeradowskiej. Projekt zostanie zrealizowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej w porozumieniu z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta.

  Lokalizacja: teren zielony między ul. Świeradowską a Krynicką, na północ od linii tramwajowej

  250 000 zł projekt mały
 • Nr projektu 481

  zobacz oryginalny projekt

  Drzewa dla zielonego Sępolna

  Nasadzenia drzew w różnych lokalizacjach na terenie Sępolna. Projekt będzie realizowany na podstawie wskazań Zarządu Zieleni Miejskiej oraz ustaleń z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

  Lokalizacja: Sępolno

  250 000 zł projekt mały
 • Nr projektu 486

  zobacz oryginalny projekt

  Akcja Plac - Park kieszonkowy - Przyjaźni/Krzycka

  Stworzenie parku kieszonkowego przy zbiegu ulic Przyjaźni i Krzyckiej. Projekt będzie się wiązał z likwidacją nielegalnych miejsc parkingowych. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji.

  Lokalizacja: skwer zlokalizowany u zbiegu ulic Przyjaźni i Krzyckiej, w bezpośrednim sąsiedztwie torów tramwajowych, drogi rowerowej oraz przystanku autobusowego

  250 000 zł projekt mały
 • Nr projektu 501

  zobacz oryginalny projekt

  Rewitalizacja terenu przy ul. Stanisławowskiej - naprzeciwko Szkoły Podstawowej Nr 25

  Porządkowanie zieleni i stworzenie parku kieszonkowego przy ulicy Stanisławowskiej, naprzeciwko SP25. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji.

  Lokalizacja: zielony teren po dawnym cmentarzu i kościele, przy ul. Stanisławowskiej, naprzeciwko SP25

  500 000 zł projekt duży
 • Nr projektu 508

  zobacz oryginalny projekt

  Kępa Mieszczańska - park kieszonkowy przy Moście Dmowskiego we Wrocławiu

  Porządkowanie zieleni i stworzenie parku kieszonkowego na terenie między ulicami Dmowskiego i Żiżki. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji.

  Lokalizacja: przy Mostach Dmowskiego, 1/1, 1/2, część działki 37/2, 38, część działki 39, część działki 44/3. Arkusz Mapy: 22, Obręb: Plac Grunwaldzki

  250 000 zł projekt mały
 • Nr projektu 514

  zobacz oryginalny projekt

  Pszczoły w mieście – łąka miodna i hotele dla zapylaczy pomiędzy ulicami Hermanowską i Chociebuską

  Założenie łąki kwiatowej na zielonym terenie między ulicami Hermanowską i Chociebuską.

  Lokalizacja: teren zielony pomiędzy ulicami Hermanowską i Chociebuską

  250 000 zł projekt mały
 • Nr projektu 555

  zobacz oryginalny projekt

  Sieć parków we Wrocławiu – Zawidawie - Park Jedności - etap 2

  Założenie kolejnego fragmentu Parku Jedności przy ul. Królewskiej na Zakrzowie. Projekt powinien być realizowany w oparciu o gotową koncepcję dla całości parku. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji.

  Lokalizacja: kolejna część Parku Jedności na Zakrzowie

  500 000 zł projekt duży
 • Nr projektu 557

  zobacz oryginalny projekt

  Ożywienie skweru u zbiegu ulic Sępa Szarzyńskiego i Rozbrat. Stwórzmy przestrzeń przyjazną mieszkańcom!

  Nowe nasadzenia i stworzenie skweru u zbiegu ulic Sępa-Szarzyńskiego i Rozbrat. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji.

  Lokalizacja: skwer u zbiegu ulic Sępa-Szarzyńskiego i Rozbrat

  250 000 zł projekt mały
 • Nr projektu 558

  zobacz oryginalny projekt

  Zagospodarowanie terenu przy ulicy Maślickiej

  Założenie parku u zbiegu ulic Maślickiej i Północnej. Ze względu na koszty projekt nie będzie dotyczył zagospodarowania zbiornika wodnego. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji.

  Lokalizacja: teren zielony nad stawem przy ul Maślickiej i Północnej

  500 000 zł projekt duży
 • Nr projektu 561

  zobacz oryginalny projekt

  Zielony Trójkąt: rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Kościuszki, Komuny Paryskiej i Zgodnej

  Wprowadzenie zieleni i budowa skweru u zbiegu ulic Kościuszki, Komuny Paryskiej i Zgodnej. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji.

  Lokalizacja: skwer u zbiegu ulic Kościuszki, Komuny Paryskiej i Zgodnej

  500 000 zł projekt duży
 • Nr projektu 574

  zobacz oryginalny projekt

  Rewitalizacja skweru w trójkącie ul. Piękna-Jesionowa-Otmuchowska

  Nowe nasadzenia i budowa skweru w trójkącie ulic: Piękna-Jesionowa-Otmuchowska. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji.

  Lokalizacja: skwer w trójkącie ulic: Piękna-Jesionowa-Otmuchowska

  500 000 zł projekt duży
 • Nr projektu 586

  zobacz oryginalny projekt

  Park kieszonkowy na Starym Mieście (Kazimierza Wlk. / Plac Świętego Krzysztofa)

  Nowe nasadzenia i remont terenów zielonych wokół kościoła św. Krzysztofa, przy ul. Kazimierza Wielkiego. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji.

  Lokalizacja: skwer przy kościele św. Krzysztofa, przy ul. Kazimierza Wielkiego

  500 000 zł projekt duży
 • Nr projektu 594

  zobacz oryginalny projekt

  Drzewa i krzewy owocowe dla Stabłowic i Oporowa

  Nowe nasadzenia drzew i krzewów owocowych w miejscu powstających dwóch parków - Mamuta na Oporowie i Ekoparku na Stabłowicach. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji.

  Lokalizacja: nasadzenia będą możliwe w Parku Mamuta oraz na terenie BioParku na Stabłowicach

  250 000 zł projekt mały
 • Nr projektu 618

  zobacz oryginalny projekt

  Zagospodarowanie terenu w pobliżu przystanku tramwajowego "Przyjaźni" - miejsce aktywnego spędzania czasu.

  Porządkowanie terenu i stworzenie parku kieszonkowego na terenie zielonym przy ulicy Przyjaźni. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji.

  Lokalizacja: zaniedbany teren zielony na pn-zach od przystanku tramwajowego "Przyjaźni"

  500 000 zł projekt duży
 • Nr projektu 631

  zobacz oryginalny projekt

  EKOpark Stabłowice

  Nasadzenia drzew na terenie przyszłego parku między ulicami Jeleniogórską a Starogajową. Rozległy teren, konieczne będzie etapowanie inwestycji. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji.

  Lokalizacja: teren położony pomiędzy ulicami Jeleniogórską i Starogajową na Stabłowicach. W chwili obecnej teren porośnięty jest roślinnością łąkową z nielicznymi zadrzewieniami.

  250 000 zł projekt mały
 • Nr projektu 635

  zobacz oryginalny projekt

  Psie Pole dla ludzi – mniej betonu, więcej drzew i zadbanej zieleni

  Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Psiego Pola, między rynkiem a stacją PKP. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji.

  Lokalizacja: tereny należące do gminy Wrocław, pomiędzy rynkiem Psiego Pola a stacją PKP - wzdłuż ul. Bierutowskiej

  250 000 zł projekt mały
 • Nr projektu 636

  zobacz oryginalny projekt

  Park Uśmiechu na Borku

  Porządkowanie zieleni i założenie parku kieszonkowego na zielonym terenie między ulicami Wolbromską, Hallera i Racławicką. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji.

  Lokalizacja: skwer pomiędzy ulicami Wolbromską, Hallera i Racławicką

  500 000 zł projekt duży
 • Nr projektu 637

  zobacz oryginalny projekt

  Zielony kącik - zagospodarowanie terenu przy ul. Partyzantów, Dembowskiego i 8 Maja (wgłębnik) - miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkanców

  Nowe nasadzenia i zagospodarowanie terenu zielonego między ulicami Partyzantów, Dembowskiego i 8 Maja (wgłębnik) na Sępolnie. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji.

  Lokalizacja: teren położony przy ul. Partyzantów, Dembowskiego i 8 Maja (wgłębnik) Sępolno

  250 000 zł projekt mały
 • Nr projektu 647

  zobacz oryginalny projekt

  Zieleń na Szczęśliwej

  Rekultywacja zieleni i założenie parku kieszonkowego między drzewami przy ul. Szczęśliwej, Zielińskiego i Gwiaździstej. Projekt będzie się wiązał z likwidacją nielegalnych miejsc parkingowych. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji.

  Lokalizacja: teren zielony na północ od ul. Szczęśliwej, między ul. Zielińskiego a Gwiaździstą

  500 000 zł projekt duży
 • Nr projektu 685

  zobacz oryginalny projekt

  Miejska wyspa zieleni - instalacja zieleni, której zadaniem jest przeciwdziałanie smogowi w mieście - projekt pilotażowy

  Budowa pionowej instalacji filtrującej powietrze i przeciwdziałającej smogowi w mieście. Jest to projekt pilotażowy. Zostanie on zrealizowany w oparciu o ustalenia z naukowcami i liderem projektu pod kątem najskuteczniejszego działania i zakresu realizacji.

  Lokalizacja: przy Rondzie Reagana

  250 000 zł projekt mały
 • Nr projektu 688

  zobacz oryginalny projekt

  Miodowe łąki we Wrocławiu

  Założenie łąk kwietnych w kilku lokalizacjach na terenie miasta.

  Lokalizacja: zieleniec na pl. Wróblewskiego, przy ul. Krasińskiego, w Parku Zachodnim, między ul. Szczepińską i Środkową

  100 000 zł projekt mały
 • Nr projektu 689

  zobacz oryginalny projekt

  Rewitalizacja/renowacja mini zieleńca - urbanistycznej bramy do osiedla Sępolno

  Renowacja małego terenu zielonego między budynkami przy ul. 8 Maja na Sępolnie. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji.

  Lokalizacja: teren wnętrza zieleńca przy ul. 8 Maja pomiędzy budynkami nr 54 i 56

  150 000 zł projekt mały
 • Nr projektu 694

  zobacz oryginalny projekt

  Zielone przystanki w centrum miasta

  Wprowadzenie zieleni na wybranych przystankach MPK. Jest to projekt eksperymentalny, dokładna lokalizacje i zakres będzie ustalony w drodze konsultacji społecznych.

  Lokalizacja: wprowadzenie zieleni na 5 przystankach MPK

  250 000 zł projekt mały
 • Nr projektu 705

  zobacz oryginalny projekt

  Zdrowe drzewa dla Wrocławia – usunięcie jemioły z drzew nowoczesną metodą

  Usunięcie jemioły z drzew na terenie całego miasta. Z chwilą wybrania projektu do realizacji, jemioła zostanie usunięta w miejscach wytypowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w różnych lokalizacjach na terenie Wrocławia.

  Lokalizacja: z chwilą wybrania projektu do realizacji, jemioła zostanie usunięta w miejscach wytypowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w różnych lokalizacjach na terenie miasta

  250 000 zł projekt mały