Wrocławski Budżet Obywatelski 2019: Zmieniaj Wrocław!

Aż 235 projektów bierze udział w głosowaniu w tegorocznej, siódmej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Do podziału jest 25 mln zł. W tym roku w wyborze projektów mogą wziąć udział także dzieci i młodzież. Głosowanie rozpocznie się w piątek, 20 września i potrwa do 7 października.

Najwięcej projektów (aż 95) jest związanych z zielenią i rekreacją. – W tej kategorii zgłoszeń było znacznie więcej niż w poprzednich edycjach WBO – mówi Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia.

Na drugim miejscu pod względem liczby projektów są inicjatywy dotyczące infrastruktury pieszej i rowerowej (36), a na trzecim place zabaw (18). – Jednak mieszkańcy chcą czegoś więcej niż huśtawki, zjeżdżalni i piaskownicy. To projekty tematycznych placów zabaw, na przykład, z motywami dotyczącymi kosmosu lub piratów morskich – wyjaśnia Mariola Kmieć z Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Wrocławia.

W tym roku 144 pomysłów to projekty osiedlowe, na ich realizację przeznaczono dziewięć mln złotych, górna granica dofinansowania to 750 tys. zł. Na projekty ponadosiedlowe (jest ich 91) zaplanowano 16 mln zł, a dofinansowanie jednego zadania może sięgnąć dwóch milionów złotych.

Głosować można elektronicznie albo wypełniając papierowy formularz (ta druga formuła nieco się zmieniła, o tym niżej).

Zmiany w głosowaniu

W tej edycji WBO organizatorzy wprowadzili zmiany w zasadach głosowania, w części wymusiła to ustawa przyjęta przez Sejm w ubiegłym roku. Najważniejsze z nich to:

 • głosować mogą wszyscy bez względu na wiek, czyli także dzieci i młodzież przed 18. rokiem życia. Warunek: należy podać numer PESEL. – Dziecko nie musi mieć dowodu osobistego, numer PESEL otrzymuje każdy wraz z aktem urodzenia – mówi Bartłomiej Świerczewski. – Zakładamy dobrą wolę i uczciwość uczestników głosowania. Jeśli jednak okaże się, że ktoś podał nieprawdziwe dane, to sprawą zajmą się policja i prokuratora;
 • aby oddać głos za pomocą papierowego formularza należy się zgłosić do jednego z czterech punktów obsługi mieszkańca, okazać dowód, pobrać formularz i wypełniony wrzucić do urny (w ubiegłym roku formularz można było samemu wydrukować);
 • obcokrajowcy, aby uczestniczyć w głosowaniu, powinni zgłosić się w Wydziale Partycypacji Społecznej UM, warunek dotyczący numeru PESEL ich nie dotyczy;
 • uczestnik głosowania nie musi udowadniać, że mieszka we Wrocławiu - zameldowanie nie jest wymagane, wystarczy, że to zadeklaruje.

Chodzić po sąsiadach, budować koalicje

Koordynatorzy i Liderzy WBO przygotowali poradnik: Jak wygrać w WBO? To zbiór doświadczeń i rad liderów projektów, które już zostały zrealizowane i które zyskiwały największe poparcie. Przedstawiają metody promocji, sposoby szukania zwolenników.

– Klucz do wygrania w WBO wydaje się prosty. Trzeba być aktywnym. Chodzić po sąsiadach, rozmawiać o projekcie z ludźmi spotkanymi na osiedlu – podpowiada Sebastian Wolszczak, zastępca dyrektora Wydziału Partycypacji Społecznej. – Inny sposób to budowanie koalicji z innymi społecznościami, wzajemne wspieranie swoich projektów.

Informacje o WBO oraz bramka do głosowania elektronicznego na stronie: www.wroclaw.pl/wbo.

Liczby

Do WBO 2019 zgłoszono 448 projektów. W głosowaniu bierze udział 235 projektów, w tym 144 projektów osiedlowych i 91 ponadosiedlowych.

Po I etapie weryfikacji mieszkańcy złożyli 89 formularzy poprawkowych, z czego 54 dotyczyło projektów zweryfikowanych negatywnie. Ponad połowa, dokładnie 31 projektów, zostało w wyniku tych poprawek zweryfikowane pozytywnie w II etapie weryfikacji.

Projekty poddane pod głosowanie wg kategorii:

 • zieleń / rekreacja – 95
 • pieszo / rowerowe – 36
 • place zabaw – 18
 • drogowe – 16
 • sport – 13
 • podwórka - 9
 • komunikacja zbiorowa – 5
 • rewitalizacja – 5
 • nieinwestycyjne - 4
 • inne – 34