8 stycznia startuje WBO 2018

Jarek Ratajczak

25 mln 250 tys. zł będzie w tym roku do podziału w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. W poniedziałek, 8 stycznia rusza nabór wniosków. Można je składać do 18 lutego.

 8 stycznia 2018 r. mieszkańcy Wrocławia mogą zacząć zgłaszać projekty do tegorocznej edycji WBO 2018. W czwartek, 4 stycznia przedstawiciele miasta poinformowali o zasadach i nowościach WBO 2018.

– Zasady WBO 2018 nie zmieniają się w sposób zasadniczy, natomiast są niewielkie korekty – mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska, zastępca dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej.

Na zdjęciu od lewej: Agata Chmielowska, Bartłomiej Świerczewski, Katarzyna Szymczak-Pomianowska, fot. Jarek Ratajczak

Nowości WBO 2018

Wśród zmian są m.in.: nowy uproszczony formularz do zgłaszania projektów, lider będzie mógł ujawnić swoją tożsamość (mieszkańcy dowiedzą się, kto stoi za danym projektem i będą mogli się z nim skontaktować), nie będzie można składać projektów dotyczących bieżących napraw i remontów.  

– Kolejną zmianą jest to, że jeden projekt będzie mógł dotyczyć najwyżej 10 lokalizacji. Wynika to z tego, że projekty mocno rozproszone po mieście w praktyce kosztowały więcej, niż zakładano – dodaje Katarzyna Szymczak-Pomianowska.

Projekty zabytkowe

To nie koniec nowości w WBO. Agata Chmielowska, miejski konserwator zabytków we Wrocławiu poinformowała, że w tegorocznej edycji WBO znajdą się kwestie związane z zabytkami i będzie to program pilotażowy. Na jego realizację miasto przeznaczy 250 tys. zł.

– Ponieważ jest to budżet obywatelski, to te obiekty nie mogą być wpisane do rejestru zabytków. To mogą być tereny lub obiekty, np. zegar, brama, kapliczka, rzeźba – czyli coś wartościowego dla lokalnej społeczności. Uznaliśmy, że budżet obywatelski jest najlepszym sposobem, żeby je remontować albo odtwarzać – mówi Agata Chmielowska, miejski konserwator zabytków we Wrocławiu.

4 stycznia 2018 r. konferencja o WBO 2018, fot. Jarek Ratajczak

Budżet WBO 2018 to 25 mln 250 tys. zł

W tym roku do podziału w ramach WBO 2018 będzie 25 mln 250 tys. zł, z czego 25 mln zł przeznaczone zostanie na projekty ogólnomiejskie i rejonowe a 250 tys. zł na obiekty zabytkowe.

Na etapie głosowania będziemy wybierać 5 projektów: 2 ogólnomiejskie, 2 rejonowe i 1 na obiekty zabytkowe.

Kalendarium WBO 2018

Projekty będzie można składać od 8 stycznia do 18 lutego 2018 r. Pierwszy etap weryfikacji trwa do 31 maja. Termin złożenia poprawionych projektów upływa 8 lipca. Do 24 sierpnia Wrocławska Rada ds. Budżetu Obywatelskiego rekomenduje prezydentowi Wrocławia listę pozytywnie zweryfikowanych projektów. Głosowanie na projekty planowane jest pomiędzy 14 września a 1 października.

Będą zmiany w WBO w kolejnych latach

W następnych edycjach WBO głosowanie nad projektami może być w czerwcu. Takie zmiany mogą się znaleźć w projektowanej uchwale, którą w tym roku przyjmą miejscy radni. 

– Już rozpoczęliśmy dyskusję o kolejnej edycji budżetu obywatelskiego w 2019 r. Jesteśmy do tego zobligowani ze względu na prace ustawowe. W nowych przepisach, po raz pierwszy, pojawi się pojęcie budżetu obywatelskiego. W związku z tym będzie konieczność napisania uchwały, która powinna być przyjęta przez Radę Miejską. Wrocławianie już zgłaszają do nas propozycje dotyczące zmian w budżecie obywatelskim. Mieszkańcom spodobał się pomysł, aby głosowanie na WBO było latem. W tym roku to nie nastąpi, ale myślimy o tym, by w kolejnych edycjach głosowanie na projekty było w czerwcu – zaznacza Bartłomiej Świerczewski.

Spotkania warsztatowe

Zachęcamy do poznania zasad i nowości WBO 2018. Zapraszamy na 5 spotkań warsztatowych. Projekty będzie można składać od 8 stycznia do 18 lutego. 

Najważniejsze zmiany WBO 2018

  • WBO na zabytki – 250 tys. zł przeznaczone na odnowienie lub odtworzenie obiektów dawnych na terenie Wrocławia.
  • We wrześniu zagłosujemy na 5 projektów – 2 ogólnomiejskie, 2 rejonowe i 1 dotyczący obiektów zabytkowych.
  • Wyłączenie z WBO drobnych, bieżących zadań remontowych leżących w kompetencjach jednostek miejskich.
  • Zgłaszane projekty powinny mieć wskazane konkretne lokalizacje, nie więcej niż 10 dla jednego zadania
  • W przypadku wyrażenia przez radę osiedla opinii w formie uchwały, zostanie ona opublikowana na stronie projektu.
  • Nowy, bardziej przejrzysty, formularz zgłaszania projektów – zamiast łącznego opisu, należy wymienić listę elementów składowych projektu oraz krótko uzasadnić potrzebę jego realizacji.
  • Możliwość wyrażenia zgody na publikację imienia i nazwiska lidera na stronie projektu.

Zapoznaj się z zasadami WBO 2018

FAQ czyli odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

Spotkania informacyjno - warsztatowe poświęcone WBO 2018

Napiszecie z nami projekt do WBO, odpowiemy na wasze pytania, przedstawimy to co nowe w zasadach, będzie o zabytkowym WBO... Zależy nam na coraz lepszych i ciekawszych projektach więc proponujemy bardziej warsztatowo, koncepcyjnie, na dobrych przykładach.
Porozmawiajmy!

Lista spotkań - Wszystkie zaczynają się o godz. 17.00:

1. XI LO (ul. Spółdzielcza 2a) – 04.01.2018
2. Centrum Biblioteczno-Kulturalne Fama (ul. B. Krzywoustego 286) – 05.01.2018
3. Centrum Sektor 3 (ul. Legnicka 65) – 11.01.2018
4. BarBara (ul. Świdnicka)  - 12.01.2018
5. Ośrodek Postaw Twórczych (ul. Działkowa 15) – 19.01.2018

Promuj WBO na swoim osiedlu! - specjalne szkolenie dla lokalnych liderów, aktywistów, społeczników, którzy chcieliby organizować odrębne spotkania informacyjne nt.WBO na swoich osiedlach..

8 stycznia 2018 r. o godz. 17.00 w Centrum Innowacji Przejście (przejście podziemne - Świdnicka 19)

Więcej informacji o spotkaniach - tutaj

Wydarzenia na profilu FB - WBO

 

 

Pamiętajcie od 8.01 do 18 lutego 2018 składamy projekty do nowej edycji WBO 2018.

Można to zrobić elektronicznie (polecamy!) i papierowo.

Wkrótce więcej informacji.

 

Do pobrania