Rozpoczynamy konsultacje Strategii Wrocław 2030

Rafał Dutkiewicz

Prezydent Wrocławia

Strategie miast pokazują możliwe kierunki rozwoju, próbują identyfikować zagrożenia, kreować wizje i określać cele do osiągnięcia. Są to dokumenty trudne, napisane często hermetycznym językiem, o których słyszała nieduża część mieszkańców. Strategia Wrocław 2030 jest inna.

Pisaliśmy ją wspólnie z mieszkańcami. Prace nad nią zaczęły się dwa lata temu od rozpoznania obszarów ważnych dla wrocławian. Zespół pracujący nad strategią składał się z naukowców, aktywistów miejskich, przedstawicieli organizacji pozarządowych, urzędników.

Zanim strategia została napisana, spotkaliśmy się z radami społecznymi, radnymi miejskimi i osiedlowymi. Współtworzone przez wrocławian są także strategie sektorowe, dotyczące m.in. transportu, kultury, NGO czy dialogu międzykulturowego. Dziś, w połowie czerwca, projekt strategii trafia do Państwa rąk. Tym samym po raz kolejny rozpoczynamy dyskusję o wizji i misji Wrocławia na najbliższe kilkanaście lat.

Serdecznie zachęcam Państwa do wzięcia udziału w tej dyskusji. Zachęcam do wypowiedzenia się, w jakim mieście chcemy żyć dziś i w roku 2030.


Zobacz: Strategia Wrocław 2030

Pobierz dokument Strategii Wrocław 2030 w formacie .pdf