wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - Partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

17°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 02:15

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Betonowy parking, który zamienił się w skwer. Bernardyńska PRZED i PO zmianach
Kliknij, aby powiększyć
Betonowy parking, który zamienił się w skwer. Ulica Barnardyńska, Wrocław Wrocław Rozmawia
Betonowy parking, który zamienił się w skwer. Ulica Barnardyńska, Wrocław

Porównaj te same miejsca przed i po konsultacjach z 2019 roku. Wiele z tych zmian wprowadzono dzięki opiniom mieszkanek i mieszkańców.

Najważniejszym postulatem mieszkańców było zwiększenie powierzchni zieleni

Uczestnicy konsultacji z 2019 roku zgłosili kilkadziesiąt szczegółowych opinii. Najważniejszym postulatem, było zwiększenie powierzchni zieleni, kosztem ograniczania tych utwardzonych, szczególnie betonowych.

Fot. przed ZZM, fot. po Andrzej Skobejko

Z lewej: parking przy Bernardyńskiej przed konsultacjami. Nawierzchnia wyłożona betonowymi, nagrzewającymi się w upalne dni płytami. Z prawej: to samo miejsce zamienione w skwer z bujną zielenią.

Zachowanie szpaleru lip, odbetonowanie i oświetlenie skweru

Parking przy ulicy Bernardyńskiej przed zmianą

Fot. przed ZZM, fot. po Andrzej Skobejko

Z lewej: szpaler lip przy ulicy Bernardyńskiej otoczonych nierównymi płytami chodnikowymi, przed konsultacjami. Z prawej: zachowany szpaler lip, otoczonych zielonym trawnikiem. Wzdłuż nowej ścieżki zamontowano latarnie. Oświetlenie skweru było jednym z postulatów mieszkańców.

Wyeksponowanie elewacji Muzeum Architektury - dawnego kościoła Bernardynów

Skwer Wrocławianek przy ulicy Bernardyńskiej

Fot. przed ZZM, fot. po Andrzej Skobejko

Z lewej strony: składowisko detali architektonicznych pomiędzy parkingiem a murami muzeum - stan przed konsultacjami. Z prawej strony: po zmianach. Otwarta przestrzeń spacerowa i widokowa. Wyeksponowanie elewacji zespołu pobernardyńskiego było jedną z opinii zgłoszonych w trakcie konsultacji.

40 proc. mniej betonu, 60 proc. więcej zieleni

Parking przy ulicy Bernardyńskiej przed zmianą

Fot. przed ZZM, fot. po Andrzej Skobejko

Z lewej: parking przy Bernardyńskiej przed konsultacjami. Plac wyłożony betonowymi płytami. Z prawej: to samo miejsce dziś - rabaty z bylinami. O 40 proc. zmniejszyły się nawierzchnie utwardzone. O 66 proc. wzrosła powierzchnia biologicznie czynna. Posadzono 85 drzew, nasadzono blisko 7000 roślin (byliny, trawy ozdobne, rośliny okrywowe).

Pomysł zazieleniania parkingu wyszedł od Rady Osiedla Stare Miasto

Przed czterema laty wniosek o zamienienie parkingu w skwer złożyła Rada Osiedla Stare Miasto. Pomysł zyskał poparcie prezydenta i stał się jednym ze „100 zadań na 100 dni” Jacka Sutryka. Zarząd Zieleni Miejskiej zlecił wówczas, architektowi Bartoszowi Żmudzie wraz z zespołem CREOPROJECT, opracowanie dwóch koncepcji zagospodarowania tego miejsca. Dzięki przeprowadzonym konsultacjom, wybrano wariant inwestycji bardziej odpowiadający mieszkańcom.

Fot. przed ZZM, fot. po Andrzej Skobejko

Z lewej: widok na parking przy Bernardyńskiej od strony ulicy Purkyniego, stan przed konsultacjami. Z prawej: widok na to samo miejsce, dzisiejszy skwer Wrocławianek.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl