Rusza czwarta edycja programu „Moje miejsce na Ziemi”

fot. PKN Orlen

Rozpoczął się nabór do czwartej edycji programu „Moje miejsce na Ziemi”, w ramach którego Fundacja ORLEN przekaże 2 mln złotych na wsparcie lokalnych społeczności. O pomoc finansową na realizację lokalnych inicjatyw ubiegać się mogą nie tylko przedstawiciele organizacji pozarządowych, ale również jednostki ochotniczej straży pożarnej, koła, biblioteki, szkoły, instytucje kultury i sportu, parafie, a także jednostki samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie przyznawane jest w wysokości: 5 tys., 10 tys., 15 tys. i 20 tys. złotych. Wnioski można zgłaszać do 29 lipca za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie fundacji, w kilku kategoriach:

  • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
  • działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu,
  • podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego,
  • zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki,
  • poprawa stanu środowiska naturalnego oraz ochrona zwierząt,
  • podnoszenie świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju.

– Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek – mówi Małgorzata Rogowska, koordynatorka programu. – W tym roku bardzo liczymy na projekty wspierające inicjatywy proekologiczne, związane ze zrównoważonym rozwojem i troską o środowisko. Mamy nadzieję, że właśnie takie będą dominowały – dodaje.

Najlepsze inicjatywy czwartej edycji konkursu „Moje miejsce na Ziemi” mają zostać ocenione przez niezależnych ekspertów, a następnie przez Komisję Programową, w skład której wchodzą przedstawiciele Fundacji ORLEN i PKN ORLEN. Zwycięskie projekty poznamy do 29 października.

Program „Moje miejsce na Ziemi” powstał w 2018 roku. W trakcie trzech dotychczasowych edycji pomoc w wysokości 7 mln złotych trafiła do blisko 900 organizacji w całej Polsce.