Ponad 100 mln zł na budżet partycypacyjny Wrocławia w latach 2022-2023

fot. Tomasz Hołod - www.wroclaw.pl

W najbliższych dwóch latach mieszkańcy bezpośrednio zadecydują, jak rozdysponowane zostanie ponad 100 mln zł z budżetu Wrocławia. Tyle środków prezydent Jacek Sutryk chce przeznaczyć na trzy programy partycypacyjne: Wrocławski Budżet Obywatelski, Fundusz Osiedlowy i Mikrogranty.

Mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia mają co raz więcej okazji, by decydować o tym, jak wydatkowany jest budżet Wrocławia. Decydują zarówno o inwestycjach w infrastrukturę, jak i o działaniach społecznych, sportowych czy kulturalnych.

Wrocławski Budżet Obywatelski (WBO)

Program WBO działa od dziewięciu lat. Początkowo na projekty partycypacyjne miasto przeznaczało 3 mln zł, a kwota ta sukcesywnie rosła. Łącznie na ten cel Wrocław przeznaczył ponad 195 mln zł i w tym czasie mieszkańcy zadecydowali o wykonaniu 410 projektów z WBO, to m.in. Rowerowy Wrocław z 2014 r., Park Jedności na Zakrzowie czy Park Mamuta nad rzeką Ślęzą.

Od przyszłego roku prezydent Jacek Sutryk chciałby zwiększyć kwotę przeznaczoną na WBO z 25 mln zł do 30 mln zł.

– WBO to doskonale znane wrocławianom i wrocławiankom narzędzie do pozyskiwania środków na miejskie inwestycje. Każdego roku spływają do nas setki pomysłów, a kilkadziesiąt z nich sami mieszkańcy wybierają do realizacji – mówi prezydent Jacek Sutryk. – Chciałbym zwiększyć pulę Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego do 30 mln zł rocznie, co jest odpowiedzią m.in. na rosnące ceny inwestycji. Taką propozycję przedstawię radnym miejskim w uchwalanym na przyszły rok budżecie. Trzeba jednak pamiętać, że mieszkańcy mają do dyspozycji też inne narzędzia partycypacyjne, jak Fundusz Osiedlowy i Mikrogranty.

Fundusz Osiedlowy (FO)

W 2019 r. Wrocław uruchomił pilotażową edycję Funduszu Osiedlowego. W ramach zaplanowanego na dwa lata budżetowe programu miasto przeznaczyło 40 mln zł na inwestycje osiedlowe. Projekty inwestycyjne zgłaszają tu rady osiedli, po uprzednim skonsultowaniu się z mieszkańcami. Inaczej niż w przypadku WBO – każde z wrocławskich osiedli ma zagwarantowaną dla siebie kwotę.

– Kolejna edycja Funduszu Osiedlowego wystartuje w przyszłym roku, czyli już w nowej kadencji rad osiedli – mówi Sebastian Wolszczak, wicedyektor Wydziału Partycypacji Społecznej. – Wybory do rad, w których mieszkańcy wybiorą swoich osiedlowych przedstawicieli już 17 października, dlatego też warto pójść i zagłosować.

Mikrogranty

Mikrogranty z kolei to ogólnomiejski program wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych, w ramach którego mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia mogą realizować swoje pomysły na działania z zakresu animacji, aktywizacji społecznej, edukacji czy rekreacji, związane z wszystkimi dziedzinami sztuki, oraz inne o charakterze kulturotwórczym, skierowane głównie do lokalnych społeczności.

Są z nami od 2014 r. jako inicjatywa ESK 2016, a w nowej formule współpracy Strefy Kultury Wrocław i Fundacji Umbrella od 2018 r. Lokalne wydarzenia organizowane dzięki nim przez mieszkańców dla mieszkańców możemy liczyć w tysiącach. W roku 2022 na realizacje projektów planowane jest przeznaczenie 525 tys. zł.