Niepełnosprawny nie może oznaczać niewidzialny

We Wrocławiu rusza kampania społeczna poświęcona widoczności potrzeb osób niepełnosprawnych. Już niebawem w mieście pojawią się plakaty i infografiki przedstawiające rozmaite sytuacje życiowe osób niepełnosprawnych. Będą także spotkania z dziećmi i młodzieżą, wystawa oraz materiały wideo.

– Zależy nam na tym, aby wrocławianie i wrocławianki poznali oraz utrwalili podstawowe zasady savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami – piszą autorzy kampanii.

W materiałach nacisk położony ma zostać na zrozumienie potrzeby udogodnień, z jakich korzystają na co dzień osoby ze szczególnymi potrzebami. – Chodzi o to, by edukować i budować społeczeństwo bez barier, poprzez wizualizację życiowych sytuacji.

Kampania „Niepełnosprawność. Niewidzialność? To ja!” to rezultat spotkań wrocławskiej grupy branżowej ds. osób z niepełnosprawnościami i dostępności przestrzeni publicznej oraz usług. Grupa branżowa powstała w listopadzie 2018 r. Tworzy ją ponad 30 wrocławskich organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych i grono ekspertów z obszaru szeroko rozumianej niepełnosprawności i dostępności.

W imieniu grupy branżowej operatorami projektu są Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Federacja Kibiców Niepełnosprawnych.

– Mamy nadzieję, że dzięki naszej kampanii wzrośnie np. poziom akceptacji i zrozumienia pasażerów wobec udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami stosowanych w pojazdach miejskiej komunikacji publicznej – deklarują organizatorzy.

Działania z młodzieżą i wystawa

W ramach projektu przedstawiciele środowiska osób z niepełnosprawnościami będą prowadzić spotkania z dziećmi i młodzieżą. Chcą w ten sposób oswoić uczniów z różnymi niepełnosprawnościami i uwrażliwić ich na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Jesienią zorganizowana zostanie natomiast plenerowa wystawa, podsumowująca kampanię. Zaplanowano ją na listopad. 

Zadanie jest współfinansowane jest ze środków PFRON będących w dyspozycji MOPS Wrocław i zlecone przez gminę Wrocław.

Galeria

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć