KULTURA – Obecna! [TRZECIA DEBATA]

Cykl otwartych debat wokół „Diagnozy potencjału kulturowego Wrocławia oraz Strategii Rozwoju Kultury w perspektywie 2020+” trwa. Trzecie spotkanie z czterech planowanych poświęcimy zagadnieniu podtrzymania prestiżu wrocławskiej kultury!

Spotykamy się 17 marca w OŚRODKU POSTAW TWÓRCZYCH (ul. Działkowa 15) o godz. 17.00. Tematem głównym będzie: Podtrzymanie prestiżu wrocławskiej kultury. Podtrzymanie prestiżu wrocławskiej kultury to cel strategiczny, którym zajmiemy się szerzej podczas trzeciej debaty.

Wrocławskie pole kultury wypełnione jest charakterystycznymi instytucjami, działaniami i wydarzeniami, które funkcjonują w kraju, Europie czy na świecie jako rozpoznawalne i prestiżowe marki. Są to miejsca czy inicjatywy zakorzenione w mieście od lat, lecz także nowe działania, których charakter mocno odbiega od tradycyjnie definiowanej kultury, lecz pozawala na świeże, oparte na budowaniu więzi z mieszkańcami aktywności.

Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016

Obchody Europejskiej Stolicy Kultury przyczyniły się do zwiększenia ich liczby i rozrostu skali działań, które pozwoliły na potwierdzenie atrakcyjności marek istniejących lub na zainicjowanie i sprawdzenie skuteczności nowych wydarzeń oraz miejsc. Rok 2017 i kolejne stawiają przed wrocławskim środowiskiem oraz wszystkimi kulturalnymi działaczami wyzwanie podtrzymania i dalszego praktykowania tych osiągnięć. Debata w OPT, instytucji-marce, która od lat realizuje bardzo ambitne cele artystyczno-edukacyjne, stanie się okazją do dyskusji jak ponad podziałami czy konfliktami, którymi wrocławskie pole kultury również jest wypełnione, wypracować system do działania na rzecz wspólnego prestiżu.

Spotkanie poprowadzą Dominika Kawalerowicz (kierowniczka Działu Programowego Biura Festiwalowego Impart 2016, jedna z autorek strategii) oraz Krzysztof Ziental (koordynator konsultacji w Biurze ds. Partycypacji Społecznej).

 Terminarz

Ostatnia debata cyklu

IV 24.03 | Ośrodek Działań Twórczych ŚWIATOWID | ul. Sempołowskiej 54 | godz. 17.00

Temat główny: Zapewnienie warunków rozwoju pola kultury

Warsztaty

25.03 | Narodowe Forum Muzyki | plac Wolności 1 | godz. 11.00 – 16.00

Tematy: Rozwój mecenatu kultury i programy operacyjne, Jak wspierać uczestnictwo w kulturze?, Rada kultury – kto powinien w niej zasiadać i jakie zadania powinna wykonywać?, Równoważenie infrastruktury i tworzenie nowych przestrzeni dla kultury, Wrocławska E-platforma kultury, Wolny stolik

Debata specjalna

27.03 | Centrum Historii ZAJEZDNIA | ul. Grabiszyńska 184 | godz. 17.00

Temat: Rada Kultury – jak to się robi w innych miastach, jak to  zrobić u nas

O „Diagnozie potencjału kulturowego Wrocławia oraz Strategia Rozwoju Kultury w perspektywie 2020+”

Rok 2016 sprawił, że kultura stała się w przestrzeni publicznej miasta – życiu codziennym jego mieszkańców i w dyskusji o jego przyszłości – szczególnie obecna. Doświadczenia Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury, Wrocławski Kongres Kultury oraz liczne publikacje, powstałe w ramach m.in. działań Urzędu Statystycznego we Wrocławiu czy projektu Miasto Przyszłości/Laboratorium Wrocław, stały się punktem wyjścia do stworzenia we współpracy Urzędu Miejskiego Wrocławia – Departamentu Spraw Społecznych, Wydziału Kultury, Biura Festiwalowego Impart 2016 i przy wsparciu pracowników Instytutu Socjologii UWr projektu diagnozy oraz strategii dla miasta na lata 2017–2020+.

Zapraszamy do zapoznania się z diagnozą i strategią oraz dyskusję nad jej założeniami w szerszym gronie twórców i uczestników kultury. Dokument poddany zostanie debacie, a jego finalna, ogłoszona w maju 2017 roku wersja stanowić będzie zestaw kierunków i wytycznych dla działań Departamentu Spraw Społecznych oraz Wydziału Kultury w najbliższych latach.

Więcej na stronie cyklu debat o kulturze.