wroclaw.pl Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 22°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie

Jak pojadą autobusy elektryczne?

Jak pojadą autobusy elektryczne? Grafika konsultacji społecznych Wrocław Rozmawia
Jak pojadą autobusy elektryczne? Grafika konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne dokumentu „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej”

Sprawdź raport

z konsultacji

Stopniowa wymiana taboru

Zgodnie z wymogami ustawy o elektromobilności i w oparciu o flotę eksploatowaną w ramach świadczenia usług komunikacji miejskiej od 2023 r. liczba autobusów zeroemisyjnych powinna wynosić 10%, od 2025 r. –  20%, a od 2028 r. – 30%. Wymiana pojazdów (na zasilane elektrycznie lub wodorowe) stanowi jedną z rekomendacji Panelu Obywatelskiego z 2021 r. 
[template id=9045]

Krok pierwszy  analiza kosztów

Taka wymiana to kwestia kosztowna – wydatki dotyczą nie tylko zakupu pojazdów, ale także budowy niezbędnej infrastruktury ładowania (trzeba zakupić stacje ładowania, pantografy, itp.). Jeżeli wyniki przeprowadzonej analizy („Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej”) wskażą, że finansowo to jest opłacalne, lub uda się pozyskać dofinansowanie, rozpocznie się wymiana taboru.

Krok drugi  korzyści

Wykorzystanie autobusów (elektrycznych czy wodorowych) powoduje zmniejszenie emisji hałasu o ok. 1520% względem autobusów z silnikiem konwencjonalnym. Ogranicza się też poziom emisji pochodzącej z transportu publicznego, a to wpływa na poprawę komfortu życia mieszkańców, m.in. dlatego, że powietrze staje się zdrowsze i poprawia się jego zapach.

Eksperci wybrali kilka linii, po których mogłyby pojechać pierwsze autobusy ekologiczne w naszym mieście. To: K, 101, 106, 116, 122 ,129, 142, 143. Linia K jest przewidziana w pełni do elektryfikacji na przełomie 2023-2024 i na nią zostało pozyskane dofinansowanie z NFOŚiGW powyżej 70% z programu Zielony Transport Publiczny, które umożliwi zakup 11 autobusów elektrycznych. Obecnie trwa przetarg na zakup tych autobusów przez MPK.

Jaki będzie przebieg konsultacji?

W ramach konsultacji będzie można wziąć udział w e-spotkaniu, które zaplanowane zostało na 4 listopada 2021 r. (czwartek). Do 16 listopada (wtorek) będzie dostępny na stronie formularz opinii.

Twoja opinia będzie miała wpływ na to, jak pojadą autobusy elektryczne we Wrocławiu. Konsultacje trwają do 16 listopada 2021 r. (wtorek).

Konsultacje realizuje Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Nazwa
Jak pojadą autobusy elektryczne?
Co konsultujemy
Projekt dokumentu pn. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej
Terminy
26.10 - 16.11.2021
Zakres
Linie autobusowe, na których wprowadzone będą pojazdy zeroemisyjne. Przybliżenie mieszkańcom i mieszkankom korzyści ekonomicznych, środowiskowych i społecznych wynikających z zakupu i eksploatacji autobusów elektrycznych oraz napędzanych wodorem.
Cel
Włączenie mieszkańców i mieszkanek miasta we współdecydowanie o kierunku rozwoju zeroemisyjnego taboru komunikacji miejskiej
Formy
e-spotkanie 4 listopada 2021 r. (17.30 r.) e-formularz 26.10-16.11.2021
Kto konstultuje
Mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia
Efekt
Raport z konsultacji
Promocja
BIP UMW, obwieszczenie plakaty - ok. 50 Wrocław rozmawia: www, Twitter, FB, Instagram FB: wydarzenie, grupy osiedlowe, grupa WRO-NGO, fp: feps Informacja dla samorządów osiedlowych i SCAL Wrocław, NGO (Tratwa Forum, Sektor 3) maile do interesariuszy
Liczba uczestników
spotkanie - 2 osoby
Liczba opinii
12
Reklama