Johanneum Novum: bezpłatne zajęcia dla uczniów, nauczycieli i rad pedagogicznych

Jeżeli w waszych szkołach zdarzają się przypadki wykluczania jednych uczniów przez drugich z grupy rówieśniczej, dyskryminacji, czy przemocy wynikającej z uprzedzeń – koniecznie skontaktujcie się z organizatorkami warsztatów w ramach projektu Johanneum Novum. Bezpłatne zajęcia i warsztaty dofinansowane są ze środków Gminy Wrocław. Mogą skorzystać z nich zarówno uczniowie, jak i kadra pedagogiczna.

Projekt realizowany jest przez koalicję siedmiu organizacji pozarządowych. Nauczyciele i dyrektorzy placówek mogą zgłaszać potrzebę zorganizowania warsztatów mailowo (dfop@dfop.org.pl lub johanneumnovum2@gmail.com), lub telefonicznie pod numerem 602 376 974.

Przykładowe tematy warsztatów

  • Wprowadzanie elementów edukacji antyprzemocowej, antydyskryminacyjnej i wielokulturowej w placówkach oświatowych (szkolenie dla rad pedagogicznych)
  • Profilaktyka i przeciwdziałanie cyberbullyingowi (szkolenie dla nauczycieli/rad pedagogicznych)
  • Warsztaty wielokulturowe dla przedszkolaków i klas wczesnoszkolnych
  • Przeciwdziałanie i reagowanie na przemoc motywowaną uprzedzeniami (warsztaty dla uczniów klas 8 oraz uczniów szkół ponadpodstawowych)
  • Wyzwania w edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym (webinarium dla nauczycieli)

Pełną ofertę w ramach projektu Johanneum Novum znajdziecie na stronie DFOP.

Skąd taka nazwa?

Nazwa projektu nawiązuje do Gimnazjum św. Jana (Johanneum), założonego w 1872 r. przy obecnej ul. Worcella we Wrocławiu. Placówka miała rewolucyjny jak na swoje czasy program integracji i walki z uprzedzeniami. Żydzi, katolicy i protestanci uczyli się w jednej szkole. Mieli prawo uczęszczać do niej w równych proporcjach.

Przeczytaj również: Spotkania edukacyjne online w ramach projektu Johanneum Novum