Jakie działania w Gminnym Programie Rewitalizacji?

Jakie działania w Gminnym Programie Rewitalizacji?

Konsultacje społeczne poświęcone powstającemu we Wrocławiu Gminnemu Programowi Rewitalizacji (GPR).

Czym jest GPR?

GPR, czyli Gminny Program Rewitalizacji, to dokument strategiczny, który pozwala planować i prowadzić proces rewitalizacji. Opisuje, jakie działania należy podjąć, by w perspektywie kilkunastu lat rozwiązać zdiagnozowane problemy lub przynajmniej zmniejszyć ich natężenie.

Latem tego roku (8 lipca) Rada Miejska Wrocławia przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia GPR w naszym mieście.

Jakie obszary miasta rewitalizujemy?

We Wrocławiu program ten będzie realizowany na osiedlach: Brochów, Kleczków, Księże, Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Oławskie oraz Przedmieście Świdnickie. Decyzja o tym podjęta została przez Radę Miejską Wrocławia na podstawie Raportu diagnostycznego służącego wyznaczeniu obszaru kryzysowego rekomendowanego do rewitalizacji we Wrocławiu, którego integralną częścią jest Aneks. Wiosną 2021 r. przeprowadzono także konsultacje społeczne na ten temat. 

Obszar rewitalizacji we Wrocławiu, mapa.

Jak będziemy konsultować?

W ramach konsultacji 27 października (środa) odbędzie się spotkanie otwierające. Zaplanowano także trzy narady konsultacyjne: 3 listopada (środa), na temat zieleni i środowiska, 9 listopada (wtorek) na temat infrastruktury, a 18 listopada (czwartek) na temat działań społecznych. Wszystkie spotkania i narady, w związku z pandemią, poprzedzone są zapisami. W razie wprowadzenia ograniczeń odbędą się one on-line.

Od 27 października można pobrać formularz, który należy wypełnić, wydrukować i dostarczyć do UM. Szczegółowe informacje na temat sposobu jego wypełnienia i składania są dostępne na TUTAJ.

Twoja opinia będzie miała wpływ na to, jakie działania zostaną zawarte w Gminnym Programie Rewitalizacji. Konsultacje trwają do 31 grudnia 2021 r. (piątek). Pierwotny termin zakończenia konsultacji został przedłużony w odpowiedzi na opinie zgłoszone podczas spotkania otwierającego 28.10.2021.

Konsultacje realizuje Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.