wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-3°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: poniżej normy

Dane z godz. 08:00

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Jaki potencjał tkwi we wrocławskich osiedlach? [RAPORT]
Sąsiedzkie Mapy Osiedli we Wrocławiu fot. Marcin Szczygieł
Sąsiedzkie Mapy Osiedli we Wrocławiu

Poznaliśmy wyniki badań potencjału ośmiu osiedli wchodzących w skład wrocławskiego obszaru rewitalizacji. Zebrane w opublikowanym dziś raporcie wnioski pomogą w sformułowaniu celów i narzędzi Gminnego Programu Rewitalizacji.

Blisko rok temu, 20 maja 2021 roku, Rada Miejska Wrocławia podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Za osiedla wymagające transformacji uznano: Brochów, Kleczków, Księże, Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Oławskie i Przedmieście Świdnickie.

Dwa miesiące później Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR), czyli dokumentu strategicznego zawierającego informacje m.in. na temat planowanych działań odnowy.

Opracowanie GPR poprzedziły badania terenowe

Powstawanie GPR polega m.in. na zdiagnozowaniu problemów, ale także szans i potencjałów wyznaczonego obszaru. Inauguracją programu był wspólny projekt Wydziału Partycypacji Społecznej i Strefy Kultury Wrocław (kontynuowany od lutego tego roku przez Wrocławski Instytut Kultury) zatytułowany „Odkrywamy potencjały obszaru rewitalizacji. Wstęp do Gminnego Programu Rewitalizacji”, składający się z trzech elementów: tworzenia map sąsiedzkich, animacyjnego mapowania szans i potencjałów miejsc oraz zbierania informacji o bieżącej i planowanej działalności od osiedlowych liderek i liderów.

Pierwsze efekty projektu, mającego na celu precyzyjne zbadanie specyfiki wskazanych okolic, upublicznione zostały pod koniec zeszłego roku: były nimi Sąsiedzkie Mapy, zbierające historie mieszkanek i mieszkańców o wyjątkowych miejscach zlokalizowanych na ich osiedlach. Równolegle do powstawania sąsiedzkich przewodników mapowano też miejsca o największym potencjale, a z pomocą liderek i liderów identyfikowano potencjał drzemiący w społeczności lokalnej każdego z ośmiu osiedli.

Mapowanie oraz kwestionariusze dla liderów i liderek

W trakcie wakacyjnego mapowania na blisko 40. osiedlowych wydarzeniach pojawiły się wielkoformatowe mapy, na których mieszkańcy mogli zaznaczać miejsca posiadające potencjał społeczny. Dziewięcioro animatorów  rozmawiało z uczestnikami nie tylko o przestrzeniach aktualnie służących do aktywności, ale także o tych, które mogłyby takimi się stać. Przeprowadzono 433 rozmowy, w których wskazano aż 114 takich lokalizacji.

Kolejnym ze sposobów umożliwiających wskazanie potencjałów obszaru rewitalizacji były kwestionariusze dla osiedlowych liderów i liderek. Zostały one przekazane do wypełnienia działającym na osiedlach podmiotom, m.in. radom osiedli, centrom aktywności lokalnej czy organizacjom pozarządowym.

Kwestionariusze zawierały pytania dotyczące prowadzonych i planowanych aktywności, partnerstw i sieci. Pytano również o sposoby finansowania, ważne i niezbędne do rozwiązania problemy społeczne oraz o miejsca dające potencjał inicjatywom osiedlowym. Ta forma pozyskiwania informacji miała również za zadanie wskazać aktywne organizacje i instytucje, które warto uwzględnić w procesie rewitalizacji. Łącznie udało się zebrać 81 kwestionariuszy.

Zapoznaj się z raportem, pobierz go w formacie pdf

Pozyskane w tych procesach informacje i wnioski zebrane zostały w opublikowanym 17 maja 2022 raporcie  zatytułowanym „Odkrywanie potencjałów obszaru rewitalizacji”Cały tekst raportu znajdziecie TUTAJ

Przegląd lokalnych potencjałów

Raport stanowi bogatą bazę informacji o zasobach i inicjatywach społecznych, które są z powodzeniem realizowane na osiedlach wchodzących w skład obszaru rewitalizacji.

Opracowanie skupia się na aspekcie społecznym ze względu na konieczność odejścia od wąskiego, infrastrukturalnego definiowania rewitalizacji. Renowacja budynków to tylko jeden z elementów rewitalizacji, jej trzonem jest stworzenie warunków dla aktywizacji i współdziałania mieszkańców
podkreślają autorzy raportu, dr Dawid Krysiński i Paulina Olejniczak-Brząkała z Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

W przygotowanym opracowaniu zebrane zostały m.in. realizowane przez osiedlowych aktywistów działania społeczne. Takie, które warto rozwijać, gdyż mogą stanowić kluczową odpowiedź na zdiagnozowane problemy społeczne obszaru rewitalizacji. Inicjatywy te obejmują m.in. aktywności kulturalne, edukacyjne czy integracyjne. Raport nie jest jednak tylko bazą projektów, ale też opisuje potrzeby i trudności, z jakimi się stykają się lokalni działacze. Dzięki temu możliwe będzie przygotowanie odpowiednich form wsparcia, które pomogą przezwyciężać napotykane problemy oraz skuteczniej wykorzystywać lokalne inicjatywy na rzecz rewitalizacji.

Ważnym elementem prowadzonej analizy były rozmowy z mieszkańcami. Mieli oni np. okazję wskazać, które z aktualnie realizowanych na ich osiedlu projektów lubią najbardziej i uważają za warte kontynuowania i rozwinięcia. Wspólnie z nimi został też stworzony katalog miejsc, które dla lokalnej społeczności są ważne, ciekawe i atrakcyjne. Stanowi on ważną wskazówkę dla twórców GPR, pokazując w jakich miejscach należy planować i prowadzić działania rewitalizacyjne.

Wszystkie pozyskane informacje zostaną ponownie przeanalizowane przez zespół odpowiedzialny za tworzenie GPR.

Raport ułatwi formułowanie celów operacyjnych programu rewitalizacji. Badanie przedsięwzięć społecznych pozwala wyłapać podjęte już inicjatywy, które warto wspierać. Dzięki temu problemy społeczne będzie można rozwiązywać bez marnowania wysiłków, zasobów i doświadczenia osób, które najlepiej orientują się w lokalnych potrzebach. Cele te wskażą również, w jaki sposób włączyć mieszkańców oraz lokalnych liderów i liderki w proces rewitalizacji, a także umożliwią sformułowanie szczegółowych zasad wsparcia dla wszystkich zaangażowanych w ten proces stron
wskazuje Paulina Olejniczak-Brząkała.

Organizatorem akcji jest Strefa Kultury Wrocław oraz Urząd Miejski Wrocławia. Projekt kontynuowany jest obecnie przez Wrocławski Instytut Kultury. Projekt dofinansowano ze środków Gminy Wrocław.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl