Jak zazielenić ulicę Żeromskiego? [RAPORT Z KONSULTACJI]

Zapoznaj się z raportem konsultacji na temat urządzenia zieleni na ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Nowowiejskiej.

Co konsultowaliśmy?

Konsultacje odbywały się w okresie od 2 – 26 lipca 2020 r. Konsultacjom poddany został sposób zagospodarowania ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Nowowiejskiej do ul. Jedności Narodowej. 

Podczas konsultacji mieszkańcy mogli odnieść się do dwóch kwestii - sposobów zazieleniania ulicy, oraz gospodarowania wodą opadową.

Na podstawie opinii mieszkańców (oraz rekomendacji przekazanych przez jednostki miejskie) zostaną opracowane wytyczne dla projektanta tworzącego koncepcję programowo-przestrzenną. 

Zagospodarowanie będzie uwzględniać wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej (tzn. dotyczącej zieleni i gospodarowania wodą opadową) oraz wymianę nawierzchni ciągów pieszych i uporządkowanie parkowania. 

Konsultacje oraz raport przygotowane zostały w ramach zadania publicznego „Wsparcie procesów konsultacji społecznych na terenie gminy Wrocław w I półroczu 2020 roku” realizowanego przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich oraz Instytut Mediacji „ Tak”, współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkankom i mieszkańcom za udział w konsultacjach.

Wasz głos jest ważny!

Do pobrania