wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

13°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 03:00

wroclaw.pl strona główna
Posłuchaj podkastu wroclaw.pl
na dzień dobry
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Jak urządzić dolinę Olszówki i park Krzycki? [RAPORT]

Jak urządzić dolinę Olszówki i park Krzycki? [RAPORT]

Wydział Partycypacji Społecznej,

Jak urządzić dolinę Olszówki i park Krzycki? Raport z konsultacji społecznych Wrocław Rozmawia
Jak urządzić dolinę Olszówki i park Krzycki? Raport z konsultacji społecznych

Zapoznaj się z raportem konsultacji na temat urządzenia terenu doliny Olszówki i parku Krzyckiego.

Co konsultowaliśmy?

Konsultacje odbywały się w okresie od 18 czerwca do 12 lipca 2020. 

Podczas konsultacji mieszkańcy mogli odnieść się do kwestii zagospodarowania i użytkowania dwóch obszarów: doliny Olszówki Krzyckiej (od ul. Racławickiej do ul. Skarbowców) i parku Krzyckiego.

Bezpośrednio w wydarzeniach konsultacyjnych wzięło udział blisko 60 osób. Liczba przekazanych opinii: dorośli 222, dzieci 101. Na podstawie opinii mieszkanek i mieszkańców (oraz rekomendacji przekazanych przez jednostki miejskie) zostaną opracowane wytyczne dla projektanta tworzącego koncepcję programowo-przestrzenną. Zagospodarowanie będzie uwzględniać wprowadzenie elementów ochrony przyrodniczej, zagospodarowania parku, retencji, układu ścieżek pieszych i rowerowych, małej architektury, funkcji wypoczynku i rekreacji.

infografika konsultacji społecznych park Krzycki

Jakie opinie?

Należy jednoznacznie stwierdzić, że mieszkańcy i mieszkanki, uczestniczący w konsultacjach dotyczących parku Krzyckiego i doliny Olszówki, domagają się pozostawienia doliny Olszówki jako siedliska przyrodniczego i postulują minimalną ingerencję człowieka.

Z kolei park, ich zdaniem, powinien być tworzony przez wzmocnienie postępującej sukcesji roślin, ew. należy zadbać o umożliwienie biernego i aktywnego wypoczynku na jego terenie. Retencja powinna być naturalna, zaprojektowana z wykorzystaniem zasad grawitacji, tym samym zbieranie wody i zasilanie w nią obszaru poddanego konsultacjom powinno odbywać się od parku Klecińskiego w stronę parku Krzyckiego, a następnie – doliny Olszówki, która kończy swój bieg w Ślęzy przy moście Racławickim.

Powyższe wydaje się być w pełni zgodne z prowadzonymi przez Miasto „zielono–niebieskimi” działaniami i politykami proekologicznymi, mającymi na celu adaptację do postępujących zmian klimatu i ochronę obszarów czynnych biologicznie. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w ramach rozpoczętego w tym roku projektu Osiedli Kompletnych dla Krzyków Zachód uruchomiona została interaktywna strona projektu, za pomocą której mieszkańcy mogli składać wnioski dotyczące całej jednostki.

Poruszone w ten sposób kwestie dotyczyły zagadnień urbanistycznych, przyrodniczych i komunikacyjnych. Konsultacje te pokazały, jak różne są potrzeby i oczekiwania mieszkańców, przede wszystkim w zakresie rozwiązań komunikacyjnych. Celem projektu Osiedli Kompletnych jest stworzenie (razem z mieszkańcami) wytycznych projektowych, w ramach których zostaną wypracowane rozwiązania umożliwiające pogodzenie kwestii urbanistycznych, komunikacyjnych i przyrodniczych.

W raporcie w dwóch miejscach (s. 3–4) błędnie podano liczbę opinii przekazanych za pomocą e-formularza. Błąd skorygowano i zamieszczono aktualizację raportu (listopad 2020). Załączniki nie uległy zmianie.

Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkankom i mieszkańcom za udział w konsultacjach. Wasz głos jest ważny!

Konsultacje zrealizowała Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław. Partnerem konsultacji była Rada Osiedla Krzyki-Partynice.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl