Dotacje dla NGO na remonty zabytków

fot. Wrocław Official - flickr

Blisko 2,5 mln złotych trafi do 13 organizacji pozarządowych na remonty zabytkowych obiektów. Miejska Konserwator Zabytków przyznała kolejne dotacje. Zobacz, które zabytki zostaną wyremontowane oraz jaki będzie zakres prac.

Dotacje przyznane zostały na kontynuację wieloletnich prac konserwatorskich. – Staramy się otoczyć opieką zabytki, które tego wymagają. Od lat wspieramy ich remonty konserwatorskie. Wiele projektów wspieramy sukcesywnie dotacjami w kolejnych naborach, by dać im szanse na odzyskanie dawnej świetności – mówi Magdalena Wankowska, Miejska Konserwator Zabytków.

Posłuchaj: Magdalena Wankowska, Miejska Konserwator Zabytków

Wartownia wschodnia Fortu Wrocław nr 9 – Muzeum Militarnego

90 648 złotych na zakończenie etapu prac ziemnych. Łącznie w latach 2016-2021 miasto wsparło rewitalizację fortu i jego otoczenia kwotą 847 583 złotych.

Fot. Muzeum Militarne

Przeczytaj również: Zakończył się pierwszy etap rewitalizacji fortu piechoty przy ul. Pełczyńskiej

Kościół św. Anny we Wrocławiu-Praczach Odrzańskich

148 000 złotych na dokończenie remontu organów. W latach 2006-2021 dotacje MKZ na całościowy remont barokowego kościoła i plebani o konstrukcji szachulcowej wyniosły 1 089 600 złotych, w tym na remont organów wraz z prospektem organowym 341 600 zł w latach 2019-2021.

Fot. Jerzy Chamerski, polska-org.pl

Kościół pw. Najświętszej Marii na Piasku we Wrocławiu

380 000 złotych na prace konserwatorskie elewacji. W latach 2006-2021 dotacje MKZ na kompleksowe prace konserwatorskie (osuszanie, dachy, elewacje) wyniosły łącznie 3 290 900 złotych.

Fot. Maciej Wołodko/Redakcja Wroclaw.pl

Kościół św. Wojciecha

52 000 złotych na prace ratunkowe w kaplicy bł. Czesława (konieczne roboty interwencyjne, dekarskie). W latach 2006-2021 dotacje MKZ na prace konserwatorskie (dachy, elewacje, osuszanie, wystrój wnętrza) wyniosły w tym przypadku 2 200 000 złotych.

Fot. Janusz Krzeszowski / Redakcja Wroclaw.pl

Kościół Uniwersytecki

200 000 złotych na prace konserwatorskie w kaplicy MB Wspomożycielki Wrocławia. W latach 2006-2021 dotacje MKZ na prace konserwatorskie polichromii wnętrza kościoła wyniosły 2 392 000 złotych.

Fot. Jar.ciurus, Wikipedia

Kościół św. Stanisława, Doroty i Wacława

240 000 złotych na konserwację i malowanie tynków wewnątrz kościoła, nawa środkowa - przęsła nr 2 i 3. W latach 2006-2021 dotacje MKZ na remont elewacji i wnętrz kościoła wyniosły 3 295 000 złotych.

Fot. Janusz Krzeszowski / Redakcja Wroclaw.pl

Klasztor Sióstr Urszulanek

250 000 złotych na remont elewacji południowej z kościołem i ogniomur nad kościołem w wirydarzu "A". W latach 2008-2021 prace konserwatorskie objęły dachy, elewacje oraz remont wieży wraz z rekonstrukcją hełmu. Dotacje MKZ w tym okresie wyniosły łącznie 5 769 563,40 złotych.

Fot. MKZ

Autobus Jelcz 080 wraz z przyczepą

88 000 złotych na restaurację zabytkowej przyczepy pasażerskiej Jelcz P-080 (jedynej takiej zachowanej do obecnych czasów). Środki pozwolą na zakończenie prac. W latach 2014-2021 dotacje MKZ na remont tramwaju Konstal 102 Na oraz autobus Jelcz 080 z przyczepą wyniosły 1 320 000 złotych.

Fot. MKZ

Kościół pw. św. Wincentego i Jakuba

27 000 złotych na ukończenie szklenia artystycznego okien na elewacji południowej kościoła. W latach 2006-2021 prace konserwatorskie objęły: odbudowę ze zniszczeń wojennych kaplicy Hochberga wraz z rekonstrukcja wnętrza, remont dachów, elewacji wraz z wieżą, izolację przeciwwilgociową, szklenie artystyczne w prezbierium oraz na elewacji południowej. Łączna kwota dotacji MKZ w tym okresie wyniosła 4 232 418 złotych.

Fot. archiwum wroclaw.pl

Przeczytaj również: Katedra greckokatolicka przy pl. Nankiera z nową elewacją

Kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia na Dąbiu

75 000 złotych na ukończenie prac remontowych elewacji o konstrukcji szachulcowej. Łączna kwota dotacji MKZ na remont elewacji kościoła w latach 2020-2021 wyniosła 135 000 złotych.

Fot. PAX, polska-org.pl

Kościół pw. św. Michała Archanioła na Ołbinie

400 000 złotych na realizację nakazu PINB - prace remontowe na wschodniej elewacji  wieży kościoła. W latach 2008-2021 dotacje MKZ na remont dachu, elewacji i wnętrz świątyni wyniosły 2 307 000 złotych.

Fot. Maciej Wołodko / Redakcja Wroclaw.pl

Kościół pw. św. Elżbiety

100 000 złotych na prace konserwatorskie przy Pomniku i Epitafium przyziemia wieży kościoła. W latach 2006-2021 dotacje MKZ na epitafia i elementy wystroju wnętrza świątyni wyniosły łącznie 3 235 000 złotych.

Fot. Janusz Krzeszowski / Redakcja Wroclaw.pl

Przeczytaj również: Piękniejszy kościół garnizonowy - elewacja już po remoncie

Katedra pw. św. Jana Chrzciciela

380 000 złotych na prace konserwatorskie wnętrza katedry (nawa główna, empora, kruchta). W latach 2006-2021 dotacje MKZ na remont wieży oraz wnętrza katedry (w tym nagrobek biskupa Jerina) wyniosły 1 400 000 złotych.

Fot. archiwum wroclaw.pl

Jak NGO mogą starać się o dotacje na remonty zabytków?

O dotację z budżetu Miejskiego Konserwatora Zabytków ubiegać się może podmiot – organizacja pozarządowa, która posiada tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków.

Konkursy MKZ ogłaszane są zazwyczaj w okresie grudzień-styczeń w BIP Urzędu Miejskiego. Oferty poddawane są weryfikacji formalnej przez Wydział Partycypacji Społecznej oraz merytorycznej przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Więcej informacji.

Dotacje również na kamienice

Dotacje dla NGO to kolejne środki przyznane przez MKZ w ostatnim czasie. W ubiegłym miesiącu biuro ogłosiło także listę wspólnot mieszkaniowych, które otrzymały dotacje na remonty kamienic wpisanych do rejestru zabytków. Na ten cel przeznaczono 4,5 mln zł.

Przeczytaj, jak złożyć wniosek na remont swojej kamienicy.