Choinka Marzeń 2020

fot. M. Wieliczko

Choinka Marzeń nie dała się pokonać pandemii. Choć w zmienionej formule, to - jak co roku - we Wrocławiu odbyło się wigilijne spotkanie, podczas którego wylosowane zostały bombki z życzeniami od dzieci.

Choinka Marzeń to wydarzenie, dzięki któremu miasto pomaga spełniać marzenia dzieci z Klubowych Centrów Aktywności. Zgodnie z tradycją, członkowie klubów KCA co roku przygotowują choinkowe bombki, z ukrytymi w nich życzeniami do św. Mikołaja. W trakcie przedświątecznego spotkania losowanych jest kilka bombek, a zapisane w nich marzenia i potrzeby zostają potem spełnione. Wszystkie Kluby otrzymują także upominki.

W tym roku, ze względu na pandemię, w spotkaniu uczestniczyć mogło niewiele osób, ceremonia odbyła się zatem częściowo zdalnie. Z przecieków od renifera wiemy jednak, że Mikołaj spełni niebawem cztery specjalne życzenia. Klubom KCA "Kierunek Przygoda" i KCA "Wyspy zaczarowane" przyniesie po aparacie fotograficznym. KCA "Talencik" - zgodnie z opisanym życzeniem - otrzyma gry planszowe, sprzęt sportowy i materiały do zajęć plastycznych. Do KCA "Dziewiętnastka" trafi natomiast wyczekiwany zestaw komputerowy.   

Projekt Choinka Marzeń realizowany jest od lat przez wrocławską Fundację Hobbit.

Klubowe Centra Aktywności (KCA)

We Wrocławiu działa 18 Klubowych Centrów Aktywności, których działalność dofinansowywana jest z budżetu miasta. Prowadzą zajęcia pozalekcyjne, pomagają w nauce, umożliwiają dzieciom rozwijanie zainteresowań oraz twórcze, aktywne spędzanie czasu. Skąd się wzięły?

Idea powstania dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży we Wrocławiu narodziła się wiele lat temu, na początku lat 90-tych, kiedy zarejestrowały się pierwsze organizacje pozarządowe. W 2007 roku rozpoczęto program, który stał się pierwowzorem obecnego pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej w formie Klubów środowiskowych”. Przez te wszystkie lata program ewoluował, aż po dziś, kiedy mamy 18 Klubowych Centrów Aktywności Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu.

– Niektóre organizacje pozarządowe posiadają swoje siedziby, w których odbywają się zajęcia. Część zajęć jest prowadzona w szkołach. Ważne jest, że dzieci  i młodzież wraz z prowadzącymi, wychowawcami czy opiekunami tworzą te miejsca, w których dostaną ciepły posiłek (czasem jedyny w ciągu dnia), wsparcie w nauce i samorozwoju – mówi Beata Bernacka, dyrektor Wydziału Partycypacji Społecznej.

Oferta Klubowych Centrów Aktywności jest bardzo zróżnicowana.

– Oprócz standardowych zajęć typu zumba, aerobik, zajęć z profilaktyki uzależnień, turystycznych, krajoznawczych, manualnych czy kulturalnych każde klubowe centrum posiada swój charakter i atmosferę. Co bardzo istotne i ważne, oferta Klubowych Centrów Aktywności Dzieci i Młodzieży jest dla wszystkich którzy chcą z niej skorzystać, nauczyć się czegoś nowego, poznać koleżanki i kolegów, być razem – dodaje Beata Bernacka.