Aktywni Obywatele – DFOP zaprasza na spotkanie

źródło: pixabay

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych (DFOP) zaprasza na spotkanie informacyjne programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Spotkanie odbędzie się 15 kwietnia o godz. 10.00 w formule online.

O godzinie 10.00 rozpocznie się POZARZĄDOWA KAWA Z FEDERACJĄ, nieformalne cotygodniowe spotkanie z Zarządem i zespołem Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, poświęcone bieżącym sprawom dotyczącym sektora pozarządowego.

Na godzinę 10.30 zaplanowano SPOTKANIE INFORMACYJNE dotyczące Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań (prowadzonych na terenie całej Polski) w czterech obszarach tematycznych:

  • Ochrony praw człowieka (w tym kwestii związanych z równością płci).
  • Działań na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
  • Budowania kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestii związanych z ochroną środowiska).
  • Wsparcia rozwoju sektora społecznego.

Pierwszy nabór wniosków wystartował 17 marca 2021 r. i potrwa do 17 maja 2021 r. Spotkanie poprowadzi przedstawicielka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro.

Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM [link].