Rekrutacja do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych we Wrocławiu

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W rekrutacji do gimnazjów wzięło udział ponad 3900 osób, a do szkół ponadgimnazjalnych – około 5900. Miasto przygotowało 4174 miejsca w gimnazjach oraz 6152 miejsca w liceach, technikach i szkołach zawodowych.

  • ucznowie

    zdjęcie ilustracyjne


Gimnazja – wstępne wyniki rekrutacji

Z ogólnej liczby startujących do gimnazjów kandydatów, niemal 1430 wybrało od razu szkołę rejonową (obwodową), w której mają zagwarantowane miejsce. Pozostali kandydaci wskazali szkołę obwodową na drugim, trzecim lub czwartym miejscu. Po ogłoszeniu list z nazwiskami kandydatów zakwalifikowanych wiadomo, że w publicznych gimnazjach zostało wciąż 226 wolnych miejsc. 

Jakie wrocławskie gimnazja cieszyły się największym powodzeniem wśród uczniów?

Zdecydowanie najwięcej kandydatów chciało się dostać do Gimnazjum Dwujęzycznego nr 26 przy ul. Grochowej, gdzie na jedno miejsce do klasy z językiem angielskim i niemieckim startowało 4,6 osób, a do klasy z językiem angielskim i hiszpańskim 2,7 osób na miejsce. W pozostałych szkołach liczba kandydatów nie przekroczyła 1,8 na jedno miejsce. Popularność wrocławskich gimnazjów prowadzonych przez miasto - 2016 r.

Łącznie do gimnazjów zakwalifikowało się 3948 uczniów. Ci, którzy się nie dostali do wybranej szkoły, mogą starać się o przyjęcie do innej placówki, w której są wolne miejsca (w rejonowym gimnazjum mają zapewnione miejsce).

20 lipca rusza nabór uzupełniający do gimnazjów – rekrutacja odbywa się w sposób tradycyjny (nie przez internet). Zobacz harmonogram rekrutacji.

Szkoły ponadgimnazjalne – po I etapie rekrutacji

Do prowadzonych przez miasto liceów ogólnokształcących, techników i zasadniczych szkół zawodowych startowało łącznie około 6 tysięcy kandydatów, a zakwalifikowało się 5452 uczniów. Po wstępnej rekrutacji w szkołach ponadgimnazjalnych wolnych jest prawie 700 miejsc, najwięcej w zawodówkach (363), najmniej w liceach (96). 

– Z naszych obserwacji wynika, że w tym roku więcej niż zwykle pozostało wolnych miejsc, m.in. w klasach sportowych – mówi Anna Bytońska, z biura prasowego Urzędu Miejskiego.

Najbardziej oblegane szkoły

Ponad 3 kandydatów ubiegało się o jedno miejsce w III LO. Nieco mniej, bo 2,5 osoby startowało na jedno miejsce w V LO i XII LO. Z techników najpopularniejsze okazało się Technikum nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Kamiennej, gdzie o jedno miejsce walczyło ponad 3,5 kandydata. Liczba chętnych w liceach i technikach w 2016 r.

Jak wyjaśnia Anna Bytońska, po wstępnych wynikach kwalifikacji uczniowie podejmują decyzje, do której ze szkół (do której się zakwalifikowali) będą chodzić i składają do niej dokumenty. – Co roku po tym etapie z miejsc rezygnuje około 100-150 uczniów, którzy wybierają szkoły niepubliczne, prowadzone przez inne podmioty, np. zakony i stowarzyszenia, albo szkoły w innych miejscowościach, w których mieszkają itp. – opowiada.

Na podstawie dokumentów złożonych przez decydujących się uczniów, tworzone są - do 27 lipca listy osób przyjętych. Wtedy, tj. od 27 lipca zaczyna się kolejny naboru na wolne miejsca. Harmonogram rekrutacji.

Wyniki wstępnej rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (PDF)

Zgłoś uwagę