www.wroclaw.pl

  Zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu instalacji wykorzystującej energię odnawialną

  Miasto Wrocław przedłuża możliwość ubiegania się o zwolnienie z podatku od nieruchomości dla właścicieli budynków podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, gruntowego wymiennika ciepła czy rekuperatora.

  Przedmiotem zwolnienia z podatku od nieruchomości (na okres 5 lat) są budynki lub ich części położone na terenie Wrocławia, do których podłączono trwale jedną z poniżej wymienionych, sprawnych instalacji, która została co najmniej raz uruchomiona i działa zgodnie z jej przeznaczeniem:

  Wyłączone ze zwolnienia są budynki lub ich części związane z prowadzeniem wielkopowierzchniowej działalności handlowej (powierzchnia przekraczająca 400 m2).

  Uwaga

  Dla zgłoszeń składanych od dnia 1 marca 2021 roku wprowadza się ograniczenie wielkości zwolnienia do maksymalnie połowy poniesionych kosztów inwestycji, tj. nakładów pomniejszonych o finansowanie uzyskane ze środków publicznych. Ograniczenie nie wpłynie na przyznane już wcześniej zwolnienia.

  Kto może ubiegać się o zwolnienie?

  Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej

  Ważne! Jeśli nieruchomość zgłoszona do zwolnienia, wykorzystywana na cele mieszkaniowe własne, jest w całości lub w części wynajmowana, to wg. przepisów UE jest to działalność gospodarcza. W tym przypadku podatnik traktowany jest jak przedsiębiorca.

  Przedsiębiorcy, czyli: