wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

2°C Pogoda we Wrocławiu
wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Przedsiębiorczy Wrocław
 3. Strategia
 4. Wprowadzenie – Rada ds. Przedsiębiorczości we Wrocławiu

Wprowadzenie – Rada ds. Przedsiębiorczości we Wrocławiu

Redakcja www.wroclaw.pl,

Strategia powstała jako efekt prac Rady ds. Przedsiębiorczości działającej przy Prezydencie Wrocławia. Zobacz, jaki jest cel strategii! Shutterstock
Strategia powstała jako efekt prac Rady ds. Przedsiębiorczości działającej przy Prezydencie Wrocławia. Zobacz, jaki jest cel strategii!

Strategia powstała jako efekt prac Rady ds. Przedsiębiorczości działającej przy Prezydencie Wrocławia.

Reklama

„Przedsiębiorczy Wrocław 2030” należy traktować jako autorskie dzieło członków Rady reprezentujących różne instytucje otoczenia biznesu; w pracach nad nim bazowano przede wszystkim na wiedzy i doświadczeniu współautorów oraz ogólnodostępnych danych i statystykach.

Zakłada się, że niniejszy dokument będzie podlegał stałemu monitoringowi strategicznemu i aktualizacji wraz ze zmianami uwarunkowań zewnętrznych oraz wyników dalszych prac analitycznych i konsultacji społecznych.

W skład Rady wchodzą reprezentanci licznych istotnych dla życia gospodarczego miasta instytucji otoczenia biznesu, w tym izb gospodarczych, stowarzyszeń przedsiębiorców, organizacji pracodawców, parków technologicznych i przemysłowych, inkubatorów przedsiębiorczości, funduszów gospodarczych, itd., oraz przedstawiciele administracji publicznej.

Członkami Rady ds. Przedsiębiorczości i jednocześnie współautorami Strategii są:

 • Marcin Urban – Skarbnik UMW; Przewodniczący Rady;
 • Zbigniew Dobek – Stowarzyszenie „Nasz Rynek”,
 • Małgorzata Dynowska – Wrocławski Park Technologiczny SA,
 • Dominika Haladin-Zawiślak – Wydział Nieruchomości Komunalnych UMW,
 • Marek Ignor – Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.,
 • Ewa Kaucz - Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA,
 • Marcin Kieżyński – Wydział Zarządzania Należnościami UMW,
 • Marcin Kowalski – Dolnośląscy Pracodawcy - Regionalny Związek Pracodawców
 • Konfederacji Lewiatan,
 • Piotr Kubiński – DOZAMEL sp. z o.o./Wrocławski Park Przemysłowy i Politechnika
 • Wrocławska; Moderator prac nad strategią;
 • Łukasz Lergetporer – Dolnośląska Izba Gospodarcza,
 • Artur Mazurkiewicz – Dolnośląscy Pracodawcy - Regionalny Związek Pracodawców
 • Konfederacji Lewiatan,
 • Ewa Mokrzycka – Wrocławska Izba Gospodarcza,
 • Łukasz Osiński – Izba Gospodarcza Europy Środkowej,
 • Marek Pasztetnik – Zachodnia Izba Gospodarcza,
 • Katarzyna Piątkowska – Biuro Rozwoju Gospodarczego UMW,
 • Sławomir Popłoński – Dolnośląski Fundusz Gospodarczy sp. z o.o.,
 • Marek Sadowski – Stowarzyszenie Kupców ARENA,
 • Tomasz Sajewski – Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,
 • Zbigniew Sebastian – Dolnośląska Izba Gospodarcza,
 • Marek Śmiechowski – Stowarzyszenie Ulicy Świdnickiej,
 • Janina Woźna – Biuro Rozwoju Gospodarczego UMW,
 • Radosław Zagrodnik – Wydział Nadzoru Właścicielskiego UMWD.

Konsultacja: prof. Andrzej Łoś i dyr. Łukasz Medeksza.

Prace nad dokumentem były prowadzone w ramach posiedzeń Rady ds. Przedsiębiorczości oraz w trakcie dwóch wyjazdowych sesji z udziałem członków Rady.

Diagnoza

Punktem odniesienia dla niniejszego opracowania jest przyjęta 15 lutego 2018 r. uchwałą Rady Miejskiej „Strategia Wrocław 2030”, która jest planem strategicznym o charakterze nadrzędnym. „Przedsiębiorczy Wrocław 2030” ma na celu systematyzację działań i przedsięwzięć, które już obecnie są prowadzone przez władze miasta i rożnego rodzaju instytucje otoczenia biznesu, oraz ewentualne ich rozwinięcie i uzupełnienie.

Jak wykazała diagnoza, stanowiąca integralną część niniejszej strategii, Wrocław ma bardzo duży potencjał ekonomiczno-społeczny i z wielu względów jest bardzo atrakcyjnym miejscem do lokalizacji działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.

Jednym z najistotniejszych atutów stolicy Dolnego Śląska są silne wrocławskie uczelnie oraz aktywna działalność instytucji wsparcia przedsiębiorczości, do których należy zaliczyć przede wszystkim parki technologiczne i przemysłowe, izby gospodarcze, stowarzyszenia i zrzeszenia przedsiębiorców, WCTT, ARAW i wiele innych.

Podmioty te wypracowały już wiele dobrych praktyk w zakresie kreowania i wspierania przedsiębiorczości. Realne osiągnięcia na tym polu sprawiają, że w niniejszym dokumencie nie proponuje się całkowitej redefinicji rozwoju przedsiębiorczości we Wrocławiu, ale jedynie „poukładanie” i zharmonizowanie dotychczas prowadzonych działań oraz ich uzupełnienie o przedsięwzięcia wynikające z nowych wyzwań.

Cel strategii

Głównym celem niniejszej strategii jest wskazanie kierunków rozwoju i sposobów wsparcia przedsiębiorczości we Wrocławiu, a w konsekwencji wzmocnienie potencjału ekonomicznego Wrocławia w założonym horyzoncie czasowym, tj. do roku 2030.

Za konieczny warunek jego realizacji uznaje się opracowanie modelu współpracy pomiędzy jednostkami miasta, innymi instytucjami administracji publicznej, instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami i przedsiębiorstwami oraz jego wdrożenie.

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl