www.wroclaw.pl

  Ważne zmiany w tarczy antykryzysowej 8.0

  Ważne zmiany w tarczy antykryzysowej 8.0. dla części przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać 5 tys. zł nawet trzy razy, postojowe i zwolnienie ze składek ZUS.

  Na mocy uchwalonego  rozporządzenia, które weszło w życie 28 lutego br. nazywanego również Tarczą 8.0, przedsiębiorcy zyskali wydłużenie i poszerzenie wsparcia oferowanego w lutym br. w ramach tzw. tarczy branżowej, tj. Tarczy Antykryzysowej 7.0.

  Tak jak dotychczas, przedsiębiorcy o określonych kodach PKD mogą skorzystać z 4 rodzajów wsparcia. Należą do nich:

  Warunkiem  otrzymania wsparcia z tarczy antykryzysowej, jest prowadzenie działalności gospodarczej oznaczonej odpowiednim kodem PKD. Musi być to przeważający rodzaj działalności na dzień 30 listopada 2020 roku. Warunkiem jest także spadek przychodów, o co najmniej 40 proc. 

  Przesunięto również termin złożenia wniosku o wsparcie. Formularz RDZ-B7 można od teraz przekazać do 30 kwietnia. Natomiast dokumenty rozliczeniowe za wnioskowany okres należy złożyć do 31 marca (z wyłączeniem przedsiębiorców zwolnionych z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów).

  Ważne zmiany w tarczy antykryzysowej

  Od teraz spadek przychodów można wykazać na jeden z trzech sposobów:

  Kolejna zmiana dotyczy dotacji w wysokości 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów działalności. Nowe przepisy wprowadzają możliwość dwukrotnego lub nawet trzykrotnego otrzymania dofinansowania. Jest to zależne od prowadzonej działalności, która przeważała 30 listopada

  Dwukrotnie wsparcie mogą otrzymać przedsiębiorstwa oznaczone kodem PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z

  Z kolei  trzykrotnie te oznaczone kodem PKD: 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z lub 96.04.Z