www.wroclaw.pl

  Rozlicz PIT we Wrocławiu – sprawdź, co możesz odliczyć od podatku

  Kończy się czas na rozliczenie PIT za ubiegły rok. Podatek dochodowy od osób fizycznych musi uregulować każda osoba, która osiąga podlegające opodatkowaniu dochody. Sprawdź, czy przysługuje ci ulga lub odliczenie od podatku.

  Nie czekaj na ostatni moment – zostały tylko niecałe dwa tygodnie. Już 30 kwietnia mija termin rozliczenia PIT. Warto więc zapoznać się z ulgami i odliczeniami od podatku.

  Czytaj także: Wrocław zależy właśnie od Ciebie! Rozlicz PIT we Wrocławiu

  Na dziecko

  Mogą z niej skorzystać rodzice, opiekunowie i rodzice zastępczy. Ulga przysługuje: na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat, na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, na każde dziecko do 25. r.ż., które ciągle się uczy oraz jego dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych po zsumowaniu nie przekraczają 3089 zł.

  Bez względu na to, ile zarabiasz, możesz uzyskać ulgę – jeśli masz więcej niż jedno dziecko. Przykładowo, jeśli masz troje dzieci, wtedy ulga wyniesie: 1112,04 zł na pierwsze dziecko, 1112,04 zł na drugie, 2000,04 zł na trzecie – czyli łącznie przysługuje ci ulga w wysokości 4224,12 zł rocznie.

  Dla młodych

  Osoby, które nie ukończyły 26. r.ż. i osiągają przychody do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym są zwolnione z PIT. Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Jeżeli zarabiasz więcej, to dopiero nadwyżka ponad limit będzie opodatkowana według skali podatkowej.

  Dla niepełnosprawnych

  Mogą z niej skorzystać osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. To ulgi na sprzęt rehabilitacyjny, leki oraz samochód. Można odliczyć m.in. wydatki na zakup leków (kwota powyżej 100 zł) – jeśli leki kosztowały podatnika np. 270 zł, to odliczeniu podlega kwota 170 zł. Jeśli chodzi o ulgę na samochód, to limit wynosi 2280 zł. Dotyczy ona np. wydatków na przystosowanie samochodu dla potrzeb osoby niepełnosprawnej.

  Na internet

  Odliczasz wyłącznie wydatki związane z użytkowaniem sieci internet, np. w kawiarence internetowej, w miejscu zamieszkania poprzez stałe łącze lub bezprzewodowo, za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub telefonie komórkowym.

  Ulga internetowa nie obejmuje wydatków poniesionych na instalację, rozbudowę, modernizację oraz serwis i obsługę techniczną sieci. 760 zł – to maksymalna kwota, jaką możesz odliczyć w danym roku, przy czym ulga ta może być zastosowana w dwóch kolejnych latach. Pamiętaj, że musisz posiadać dokumenty potwierdzające poniesione wydatki, np. fakturę VAT.

  Od darowizn

  W związku z trwającą pandemią pojawiła się nowa ulga. Można odliczyć darowizny, zarówno gotówkowe, jak i rzeczowe, na cele związane z walką z COVID-19. W praktyce wygląda to tak, że jeśli przekazaliśmy np. szpitalowi jakąś sumę pieniędzy, to od dochodu możemy odliczyć nawet dwa razy więcej.