wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

9°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: brak pomiaru

brak danych z GIOŚ

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Przedsiębiorczy Wrocław
 3. Aktualności
 4. Biznes i nauka. Do 30 czerwca przyjmują wnioski do programu „Mozart”
zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjne

Wrocław wspiera przedsiębiorców i naukowców w realizacji ich wspólnych projektów. Wrocławskie Centrum Akademickie zaprasza do udziału w nowej edycji 2020/2021 programu „Mozart”. Wnioski przyjmowane są do 30 czerwca.

Reklama

To już dziewiąty raz Wrocław oferuje wsparcie finansowe dla partnerstw naukowo-biznesowych, tj. naukowców zatrudnionych na uczelniach i w instytutach współpracujących z przedsiębiorcami, którzy działają i zatrudniają pracowników na terenie miasta.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zgłoszenie propozycji wspólnego projektu. Pieniądze z budżetu miasta przeznaczone zostaną na najwyżej ocenione pomysły.

Mozart: 222 projekty

Program „Mozart” powstał w 2012 roku. Wsparcie finansowe uzyskały jak dotąd 222 projekty realizowane przez partnerstwa naukowo-biznesowe. Organizatorzy zwracają uwagę, że tematyka dotychczasowych projektów partnerstw jest bardzo różnorodna i ciekawa. Odpowiadają one konkretnym potrzebom przedsiębiorstw, jednocześnie pozytywnie wpływając na praktykę dydaktyczną pracowników wrocławskich uczelni i instytutów.

– W efekcie współpracy naukowców i przedsiębiorców powstają nowe produkty i usługi, firmy biorące udział w programie zwiększają swoje obroty i dochody, poszerzają ofertę, co w konsekwencji powoduje ich rozwój i wzrost zatrudnienia – również w działach „badań i rozwoju” – podkreślają przedstawiciele Wrocławskiego Centrum Akademickiego.

Naukowcy natomiast, korzystając z elastycznej formuły programu, łączą dotychczasowy etat na uczelni z pracą na rzecz partnera biznesowego, a dzięki nowemu doświadczeniu modyfikują programy nauczania, tak by w jeszcze większym stopniu odpowiadały wymogom rynku pracy.

Dzięki ich zaangażowaniu powstają nowe programy zajęć oraz kursy, a studenci są angażowani w realizację projektów prowadzonych w partnerstwie z przedsiębiorcami w formie staży czy praktyk.

Często przedsiębiorcy biorą także udział w zajęciach dla studentów, którzy dzięki temu mogą zapoznać się z praktycznym podejściem do zagadnień poznawanych na uczelni. Ponadto dzięki udziałowi w programie naukowcy niejednokrotnie doprowadzają do nawiązania współpracy przedsiębiorcy z macierzystą uczelnią.

Innowacyjne rozwiązania i usługi

Często projekty dotyczą poprawy jakości życia mieszkańców. Efektem współpracy są innowacyjne rozwiązania, produkty i usługi. Lokalnie działające przedsiębiorstwa mają szansę na rozwój, a co za tym idzie na powstanie nowych miejsc pracy. W efekcie to Wrocław i jego mieszkańcy są głównymi beneficjentami zainicjowanego przez miasto programu.

Zaproszenie do udziału w programie skierowane jest do mających pomysł na wspólny projekt i chętnych do złożenia wniosku w ramach programu „Mozart”:

 • przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą i zatrudniających na terenie Wrocławia co najmniej dwie osoby na podstawie umowy o pracę,
 • naukowców, co najmniej ze stopniem doktora, zatrudnionych w charakterze pracownika badawczego lub badawczo-dydaktycznego na uczelni czy instytutach naukowych PAN, instytutach badawczych i międzynarodowych instytutach naukowych.

Dofinansowanie dla 30 partnerstw

W ramach IX edycji programu:

 • dofinansowanie z budżetu miejskiego otrzyma maksymalnie 30 partnerstw; realizowane przez nie projekty będą trwać 12 miesięcy (z opcją wydłużenia o 6 miesięcy), a miesięczny wymiar czasu pracy w ramach każdego z nich wyniesie średnio 32 godziny;
 • wsparcie finansowe miasta wyniesie 3 200 zł brutto dla naukowca za 32 godziny pracy (jest to pomoc de minimis dla przedsiębiorstw);

Dofinansowane otrzymają partnerstwa, których współpraca dąży do rozwoju rynku pracy, przede wszystkim poprzez tworzenie innowacyjnych produktów i usług (dodatkową korzyścią ze współpracy będzie możliwość przedstawienia przez naukowca oddziaływania efektów projektu na macierzyste środowisko pracy, jak również możliwość dalszej współpracy w ramach programów badawczych o szerszym kontekście.

Uwaga: wydłużono czas naboru wniosków do 30.06.2020 r. (przed zmianą był termin 25.05.2020 r.)

Harmonogram działań:

 • rozstrzygnięcie konkursu: do 31.08.2020 r.
 • podpisanie trójstronnych umów: 1–30.09.2020 r.
 • rozpoczęcie realizacji projektów: 1.10.2020 r.

Szczegółowe informacje (w tym regulamin programu) na stronie Wrocławskiego Centrum Akademickiego.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl