www.wroclaw.pl

  We Wrocławiu powstała Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza

  20 przedsiębiorców z Polski i Luksemburga utworzyło we Wrocławiu izbę gospodarczą. Współpraca ma dotyczyć m.in. logistyki, IT i technologii biomedycznych.

  zdjęcie ilustracyjne
  zdjęcie ilustracyjne

  10 stycznia 2019 r. we Wrocławiu rozpoczęła działalność Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza. Zrzesza polskie i luksemburskie firmy i ma przyczynić się do umacniania powiązań gospodarczych.

  – Impulsem do powstania izby było ożywienie współpracy gospodarczej pomiędzy oba krajami. Potrzebna była jednak bezpieczna platforma – instytucja, w ramach której moglibyśmy planować perspektywiczne działania oraz stworzyć możliwość współpracy i wymiany doświadczeń – mówi Krzysztof Bramorski, prezes Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej.

  Jak podkreślają pomysłodawcy, wybór Wrocławia na siedzibę izby nie jest przypadkowy. Region jest miejscem skupiającym ważnych przedsiębiorców z obszaru logistyki, IT, technologii biomedycznych czy kosmicznych. To branże, na których rozwój Luksemburg szczególnie zwraca uwagę.

  Rozwój stosunków gospodarczych

  Swoją działalnością PLIG obejmuje całą Polskę – założycielami są firmy z Wrocławia, Warszawy, Gdańska, a członkowie izby pochodzą m.in. z Poznania, Gdyni, Krakowa czy Białegostoku. Obecnie izba liczy 20 przedsiębiorców z obu krajów i są kolejni chętni.

  Głównym celem Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej jest wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy Polską a Luksemburgiem, ochrona i popieranie polskich interesów gospodarczych oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych i gospodarczych w obu krajach. Pierwsze działania już zostały podjęte, kolejne są planowane.

  We wrześniu ubiegłego roku do Wrocławia i Opola przyjechała z misją gospodarczą grupa przedsiębiorców luksemburskich. Podobną misję, ale dla przedsiębiorców polskich przygotowuje izba w tym roku.

  Kontakt

  Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza, ul. Rzeźnicza 32-33 we Wrocławiu, II p., tel. 71 346 70 87