www.wroclaw.pl

  Podatek CIT w spółkach komandytowych – jakie możliwości mają przedsiębiorcy

  Od przyszłego roku spółki komandytowe zostaną opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych (tzw. CIT). Do tej pory opodatkowany był tylko dochód wspólników spółki – każdy z nich płacił podatek PIT. Wyjaśniamy jakie konsekwencje dla firmy mogą mieć wprowadzane zmiany.

  zdjęcie ilustracyjne
  zdjęcie ilustracyjne

  Zgodnie z szacunkami Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce pod koniec 2019 roku było zarejestrowanych ponad 40 tys. spółek komandytowych, co stanowi ok. 7% wszystkich spółek.

  Ta forma prawna jest szczególnie często wykorzystywana w przypadku firm rodzinnych. Spółka komandytowa nie ma osobowości prawnej, ale ma zdolność do czynności prawnych i może we własnym imieniu zaciągać zobowiązania. Do jej założenia nie potrzeba kapitału zakładowego – musi natomiast być co najmniej jeden komandytariusz i komplementariusz, który odpowiada za ewentualne długi spółki własnym majątkiem.

  Nowelizacja przepisów

  Zgodnie z uchwaloną w ostatnich dniach nowelizacją przepisów, spółki komandytowe – podobnie jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne czy komandytowo-akcyjne – będą zobowiązane do zapłaty podatku od osób prawnych według stawki podstawowej 19% lub 9% jeżeli przychód spółki nie przekracza 2 mln euro. Wspólnicy tych spółek będą też podlegali opodatkowaniu od dochodu, który będzie przypadał na nich w stosunku do udziału w zysku spółki komandytowej.

  Zdaniem rządu wprowadzone zmiany mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Dla przedsiębiorców, prowadzących firmy w formie spółki komandytowej, oznacza to jednak podwójne opodatkowanie. Z pewnością część przedsiębiorców zaakceptuje nowe warunki, szczególnie jeśli zgromadzone do tej pory zyski pozwolą im na funkcjonowanie na podobnym poziomie w kolejnych latach. Wielu przedstawicieli biznesu jednak już teraz zastanawia się nad możliwością zmiany formy prawnej prowadzonej działalności.

  Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną

  Jedną z możliwości na uniknięcie podwójnego opodatkowania jest zmiana spółki komandytowej w spółkę jawną. Takie rozwiązanie może być szczególnie korzystne dla tych przedsiębiorców, których działalność jest obarczona mniejszym ryzykiem. Zgodnie z przepisami poszczególne etapy przekształcenia spółki polegają na:

  Szczegółowe zasady przekształcenia, opis wymaganych dokumentów i etapy procedury są określone w przepisach Działu III Kodeksu spółek handlowych.

  Warto pamiętać, że nowo wprowadzone zmiany opodatkowania dotyczą także, w niektórych przypadkach, spółek jawnych - jeżeli jej wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz jeżeli spółka nie poinformuje urzędu skarbowego o tym fakcie przed upływem roku obrotowego.

  Inne możliwości

  Przedsiębiorcy mogą także przekształcić prowadzoną spółkę komandytową w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, by w kolejnym etapie podzielić ją na kilka mniejszych spółek.

  Takie działanie nie będzie jednak skutkować uniknięciem opodatkowania podatkiem CIT, ale może doprowadzić do płacenia go w niższej wysokości – 9%. Takie rozwiązanie może być zatem korzystne tylko w przypadku dużych firm, których przychody przekraczają 2 mln euro. 

  Inną możliwością jest wydzielenie mniej ryzykownego obszaru działalności np. do spółki jawnej lub jednoosobowej działalności.

  Nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2021 roku. Zgodnie z wprowadzoną na etapie prac legislacyjnych poprawką do ustawy – wspólnicy spółek komandytowych mogą zdecydować się na nowe opodatkowanie dopiero od 1 maja 2021 roku.

  źródło: Biuro Rozwoju Gospodarczego UM Wrocławia