wroclaw.pl Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 15°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Jarek Ratajczak,
zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjne

Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, szkolenie zawodowe lub studia podyplomowe – na te cele osoby bezrobotne mogą otrzymać do 23 tys. zł. dofinansowania. Jest to możliwe w ramach projektu „Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy”. Jednak aby otrzymać bezzwrotną dotację, trzeba spełnić określone warunki.

Reklama

– Realizowany przez nas projekt nie jest skierowany do wszystkich osób bezrobotnych – mówi Andrzej Jamrozik, prezes Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej. – Mogą jednak w nim uczestniczyć wyłącznie te osoby, które w ostatnim półroczu straciły pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, czyli np. zostały zwolnione z powodu likwidacji stanowiska pracy, ograniczenia produkcji, restrukturyzacji czy upadłości firmy.

Co istotne, również osoby pracujące, ale zagrożone utratą zatrudnienia z wyżej wymienionych powodów, mogą ubiegać się o bezzwrotne dotacje na podjęcie własnej działalności gospodarczej czy inne formy wsparcia zawodowego.

Pieniądze nie dla wszystkich bezrobotnych

Na Dolnym Śląsku poziom bezrobocia sukcesywnie spada. Coraz więcej osób znajduje pracę. Według Głównego Urzędu Statystycznego w naszym regionie wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w dziewięciu sekcjach, w tym największy m.in. w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 16,1 proc.), w administrowaniu i działalności wspierającej (o 15,2 proc.) oraz w informacji i komunikacji (o 11,6 proc.). Natomiast w pięciu sekcjach zatrudnienie zmniejszyło się, w tym najbardziej w budownictwie (o 5,3 proc.).

– Znaczna część osób straciła pracę z powodu upadku firm – mówi Elżbieta Misiak, wiceprezes DAWG. W 2016 roku w regionie upadło ich ok. 70, z czego 29 to firmy z Wrocławia. Najliczniejsze były przypadki upadłości firm handlowych, usługowych i budowlanych. To efekt m.in. niskich marż, ogromnej konkurencji, toczącej się wojny cenowej, postępującej konsolidacji rynku hurtu i detalu, ale także wysokich  kosztów pracy i funkcjonowania, jako podwykonawcy.

Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy

– Wiele osób, które straciło pracę właśnie z powodu upadku firmy czy innych przyczyn leżących po stronie pracodawcy w niedługim czasie znajduje nowe zatrudnienie – uważa Andrzej Jamrozik, prezes DAWG. Inni potrzebują impulsu, by podjąć własną działalność gospodarczą. Niewątpliwie mogą to być właśnie środki unijne.

DAWG nie tylko oferuje wsparcie finansowe, ale także pomoc merytoryczną w założeniu firmy – szkolenia i doradztwo.

– Zachęcamy do zgłaszania się do naszego programu, bo być może to już ostatnia perspektywa, w której można  pozyskać bezzwrotną dotację na założenie własnego biznesu – podkreśla Andrzej Jamrozik.

Projekt „Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy” realizowany jest przez spółkę Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 8.5.

DAWG kieruje projekt do mieszkańców Wrocławia, powiatów wołowskiego, milickiego, trzebnickiego, oleśnickiego, średzkiego, strzelińskiego, oławskiego i wrocławskiego. Na pozostałym obszarze województwa dolnośląskiego projekt realizują: ARLEG, KARR i AGROREG.

Zgłoszenia i dodatkowe informacje o projekcie

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., tel. +48 71 736 63 05, e-mail: [email protected], www.dawg.pl/aktywizacja. Koordynator projektu –Agnieszka Mąka; kontakt: e-mail: [email protected]

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl