wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

10°C Pogoda we Wrocławiu
wroclaw.pl strona główna

Wyszukiwarka

Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Przedsiębiorczy Wrocław
  3. Aktualności
  4. Miasto odstąpi od dochodzenia należności za czynsz, dzierżawę i najem dla przedsiębiorców i NGO

Miasto odstąpi od dochodzenia należności za czynsz, dzierżawę i najem dla przedsiębiorców i NGO

Jarek Ratajczak,

Nowe wsparcie dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Reklama

9 kwietnia 2020 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXI/560/20 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2).

Na sesji, która odbyła się 30 kwietnia br., na wniosek prezydenta miejscy radni podjęli decyzję o rozszerzeniu zakresu podmiotów jakie mogą być objęte zwolnieniem o organizacje pozarządowe. Dodatkowo w zmienianej uchwale uproszczono sposób w jaki przedsiębiorca lub organizacja pozarządowa będą informowali organ podatkowy o pogorszonej płynności.

Ponadto Wrocław po raz kolejny rozszerza pakiet pomocowy dedykowany przedsiębiorcom. Ze zwolnień z opłat czynszowych, dzierżawy i najmu mogą korzystać przedsiębiorcy i organizacje pożytku publicznego NGO. Na tej samej sesji wprowadzona została uchwała pozwalająca na niedochodzenie należności o charakterze cywilnoprawnym wymienionych powyżej.

Okres, za który można ubiegać się o odstąpienie od należności o charakterze cywilnoprawnym, to okres obowiązywania stanu epidemii oraz miesiąc następujący po jego odwołaniu. Po tym okresie będzie można ubiegać się o uzyskanie ulgi w spłacie należności na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów.

Wniosek

Warunkiem uzyskania odstąpienia od dochodzenia od należności o charakterze cywilnoprawnym jest złożenie wniosku. Należy w nim opisać swoją sytuację finansową i fakt, że z powodu epidemii – wnioskodawca nie ma pieniędzy na opłacenie wszystkich miesięcznych  zobowiązań.

Stan pogorszonej płynności finansowej potwierdzany jest przez wnioskodawcę poprzez złożenie oświadczenia o stosunku środków pieniężnych pozostających do jego dyspozycji do zobowiązań pieniężnych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przypada termin zapłaty danej należności.

Analogicznie jak w uchwale dot. podatku od nieruchomości w celu ułatwienia uzyskania wsparcia, wnioskodawca jest zobowiązany do jednorazowego wniosku o udzielenie pomocy, natomiast w przypadku upływu kolejnych terminów zapłaty należności, będzie jedynie przedstawiał oświadczenia o pogorszeniu płynności finansowej oraz formularz informacji w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Jak uzyskać odstąpienie od dochodzenia należności?

Aby uzyskać odstąpienie od dochodzenia należności za najem, dzierżawę lub użytkowanie, wystarczy, że złożysz następujące dokumenty:

Ważne!

Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, składają formularz informacji tylko w sytuacji, gdy prowadzą działalność polegającą na oferowaniu towarów lub świadczeniu usług na rynku, bez względu na formę organizacyjno-prawną i sposób finansowania.

Wniosek można złożyć:

  1. a) w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
  2. b) w formie elektronicznej wysyłając na adres [email protected] podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
  3. c) w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wydział Zarządzania Należnościami, ul. Kotlarska 41, 50-151 Wrocław.

Informacje

Bliższych informacji w tej sprawie udziela Centrum Wsparcia Przedsiębiorców przy ul. Kotlarskiej 41. Wszelkie sprawy związane z ulgami podatkowymi oraz ulgami od zobowiązań cywilnoprawnych, które adresowane są do miasta, załatwiane są tam telefonicznie lub mailowo.

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 15.45, urzędnicy i eksperci czekają na przedsiębiorców pod numerami telefonów: 71 777 72 87, 71 777 73 10, 71 777 74 26.

Uruchomione zostały także 2 dedykowane adresy mailowe:

Wrocławski Pakiet Pomocowy dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl