www.wroclaw.pl

  „Lodołamacze” 2021 – trwa konkurs dla firm przyjaznych niepełnosprawnym

  „Lodołamacze” to przedsięwzięcie, którego ideą jest „łamanie" stereotypów, uprzedzeń, a przed wszystkim lodów obojętności na los osób z niepełnosprawnością, głównie na rynku pracy. Trwają zgłoszenia do tego konkursu.

  Fot. POPON

  Kampania na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych „Lodołamacze” propaguje ideę likwidacji barier przez przedsiębiorstwa, instytucje i osoby, a także wspiera aktywizację osób z niepełnosprawnością do pełnoprawnego funkcjonowania w codziennym życiu. Istotą przedsięwzięcia jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, ich integracja oraz stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym. To także zachęta do tworzenia dla nich nowych miejsc pracy oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.

  Siedem kategorii

  Pragniemy, by idea konkursu zainteresowała również tych pracodawców, którzy z problematyką zatrudniania osób niepełnoprawnych jeszcze się nie zetknęli. Aby poprzez wymianę doświadczeń mogli się przekonać, że ludzie ci są wspaniałymi pracownikami zaangażowanymi w sprawy firmy

  Rzecznik Konkursu „Lodołamacze” 2021

  W tym roku kandydaci powalczą o tytuł Lodołamacza 2021 w siedmiu kategoriach: Zatrudnienie Chronione, Rehabilitacja społeczno-zawodowa, Otwarty Rynek Pracy, Instytucja, Przyjazna Przestrzeń, Zdrowa Firma oraz Dziennikarz bez Barier.

  Zgłoszenia do 15 sierpnia

  W ciągu 15 lat trwania Konkursu wzięło w nim udział ponad 3050 firm. Kapituły Konkursu przyznały 1450 nagród oraz 181 wyróżnień. Na temat Kampanii Lodołamacze powstało ponad 5000 publikacji w mediach ogólnopolskich, regionalnych i marketingowych.

  Organizatorem przedsięwzięcia jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

  Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 15 sierpnia 2021 r. Kandydaci mogą zgłaszać się we wszystkich kategoriach poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego.

  Rozstrzygnięcia regionalne konkursu odbędą się we wrześniu, natomiast Ogólnopolska Gala „Lodołamacze” 2021 została zaplanowana na 7 października 2021 na Zamku Królewskim w Warszawie.