www.wroclaw.pl

  Łatwiej o pieniądze dla początkujących przedsiębiorców

  Początkujące małe i średnie przedsiębiorstwa, które zamierzają zainwestować w innowacyjne projekty, teraz łatwiej będą mogły pozyskać pieniądze na ten cel.

  Obecnie, aby otrzymać dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, wystarczy udokumentować  wydatki kwalifikowalne niezbędne do otrzymania dotacji w wysokości 50 tys. zł, a nie jak to było do tej pory - 100 tys.

  Udogodnienia zostały wypracowane przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą (DIP) oraz partnerów społecznych, m.in. związek Dolnośląskich Pracodawców. Eksperci organizacji biznesowych wskazywali na wyraźne bariery w finansowaniu rozwoju firm MŚP, które stosunkowo krótko działają na regionalnym rynku.

  Oprócz obniżenia minimalnego poziomu wydatków kwalifikowalnych, organizacje zarekomendowały także podniesienie maksymalnej wielkości dofinansowania do z 45 do 60 proc. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zgodziła się także wprowadzić ograniczenie dotyczące maksymalnego poziomu wydatków kwalifikowalnych do 250 tys. zł. Zmiany te pozwolą większej liczbie innowacyjnych przedsiębiorców skorzystać z dofinansowania RPO.

  – Jako DIP jesteśmy nastawieni na dialog i współpracę z dolnośląskim biznesem – mówi Renata Granowska, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. - Zależy nam na tworzeniu odpowiednich i przyjaznych warunków dla przedsiębiorców z sektora MŚP, również tych początkujących.

  – Cieszę się, że nasze propozycje zmian zostały dobrze odebrane – twierdzi Marcin Kowalski, wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców. - To wyraźny sygnał, że jest wola i chęć współpracy między DIP a środowiskiem partnerów społecznych.