www.wroclaw.pl

  Konto Przedsiębiorcy – biznes online

  Powstaje Konto Przedsiębiorcy, czyli jedno miejsce, w którym przedsiębiorca będzie mógł załatwić wiele urzędowych spraw dotyczących działalności gospodarczej.

  Fot. biznes.gov.pl

  Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, już w lipcu portal Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zostanie zintegrowany z serwisem Biznes.gov.pl. W planach jest wyszukiwarka firm zarejestrowanych w CEIDG i KRS oraz usługa eDoręczeń dla przedsiębiorców.

  Serwis biznes.gov.pl do tej pory pełnił głównie funkcję informacyjną, jednak dzięki rozwiązaniu zaproponowanemu przez MRPiT, ma zastąpić dotychczas istniejący rejestr CEIDG i stanowić jedną platformę e-usług dedykowaną przedsiębiorcom.

  • Ma to usprawnić dostęp do informacji i e-usług bez potrzeby rejestracji na kilku portalach, tak, aby w jednym miejscu, załatwić zarówno sprawy dotyczące rejestru CEIDG, jak i inne, liczne sprawy urzędowe, które pojawiają się przy prowadzeniu działalności gospodarczej.
  • Takie rozwiązanie to dla przedsiębiorców praktyczna realizacja idei "jednego okienka", bowiem zyskują kompleksowe miejsce online do załatwiania wielu spraw dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

  Przedsiębiorca, w serwisie biznes.gov.pl, może już dziś zarejestrować działalność, sprawdzić swój wpis do rejestru CEIDG czy dokonać w nim zmian, bez potrzeby odwiedzania strony ceidg.gov.pl. Konto Przedsiębiorcy daje także możliwość komunikacji z urzędami, wglądu w historię prowadzonych spraw czy odpowiedzi na urzędowe pisma.

  • Platforma biznes.gov.pl to również miejsce, w którym będzie można odebrać np. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, zaświadczenie potwierdzające status podatnika VAT czy zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS.
  • Będzie można tu także załatwić wiele innych spraw m.in. w takich instytucjach jak - Urząd Ochrony Danych Osobowych, Generalna Inspekcja Transportu Drogowego czy Państwowa Inspekcja Pracy.

  Czytaj także: Co można załatwić w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu zdalnie?

  Konto Przedsiębiorcy – sprawy urzędowe online

  Aby korzystać z Konta Przedsiębiorcy trzeba jedynie posiadać aktywny profil zaufany. Jak podaje ministerstwo – konto ma być cyfrową tożsamością firmy i stanowić dogodne miejsce załatwiania online wszelkich urzędowych formalności.

  Zmiany będą miały charakter całościowy, co oznacza, że zostaną także wprowadzone nowe, uproszczone wnioski rejestracyjne, zarówno te papierowe, jak i w wersji elektronicznej. Również urzędnicy będą obsługiwać przedsiębiorców w nowej aplikacji.

  Wyszukiwarka firm zarejestrowanych w CEIDG i w KRS

  To jednak nie koniec ułatwień, bowiem już w październiku br. ma powstać także wyszukiwarka wszystkich firm zarejestrowanych zarówno w CEIDG, jak i w KRS, co stanowić będzie duże ułatwienie w wyszukiwaniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

  Ma być również dostępna usługa eDoręczeń dla przedsiębiorców, dzięki, której możliwe będzie otrzymywanie i wysyłanie korespondencji drogą elektroniczną. Przedsiębiorcy oszczędzą czas, ponieważ takie wiadomości będą równoważne z wysłaniem listu poleconego czy osobistą wizytą w urzędzie.

  Kolejną funkcjonalnością ma też być stworzenie pulpitu przedsiębiorcy – spersonalizowanego narzędzia, które m.in. będzie wyświetlać użytkownikowi treści zgodne z jego zawodowymi zainteresowaniami czy powiadamiać o zbliżających się terminach załatwienia danej sprawy urzędowej, tak aby przedsiębiorca nie przeoczył żadnej ważnej dla niego daty związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  Więcej usług online

  Zmiany mają na celu usprawnić komunikację z urzędem a Konto Przedsiębiorcy ma być nowoczesnym i praktycznym sposobem online zarządzania sprawami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej. Jak podaje ministerstwo:

  • W 2020 r. serwis ceidg.gov.pl miał aż 296,6 mln odsłon.
  • Dziennie, za jego pośrednictwem składano 5,7 tysięcy wniosków.
  • Ponadto w 2019 r. do elektronicznego rejestru CEIDG wpłynęło 64 tysiące wniosków, a w 2020 r., było to już 109 tysięcy.

  Zapotrzebowanie na załatwianie formalności w trybie online wynika więc z jednej strony z postępu cyfryzacji, z drugiej, okazało się szczególnie istotne w dobie pandemii Covid-19, bowiem ograniczenia w funkcjonowaniu urzędów z powodu koronawirusa znacznie przyśpieszyły rozwój e-usług dla przedsiębiorców. Platforma Biznes.gov.pl, ma być więc zintegrowaną i dostosowaną do potrzeb, usługą online dla biznesu, aby przedsiębiorcy mieli gwarancję sprawnego i bezpiecznego załatwiania spraw urzędowych.

  BRG/MRPiT/jr