www.wroclaw.pl

    Miasto szuka dzierżawcy parkingu pod Narodowym Forum Muzyki. Będą konsultacje rynkowe

    Gmina planuje ogłosić przetarg na dzierżawę parkingu podziemnego przy Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, a by przygotować się do tego jak najlepiej, ogłoszone zostały konsultacje, na które zgłaszać się mogą podmioty zajmujące się na co dzień zarządzaniem parkingami. Uzyskane informacje zostaną wykorzystane w planowanym przetargu.

    Spółka Wrocławskie Inwestycje organizuje konsultacje rynkowe dotyczące dzierżawy parkingu podziemnego przy Narodowego Forum Muzyki. Chodzi o pozyskanie informacji dotyczących wyposażenia parkingu oraz sposobu jego zarzadzania, celem przygotowania stosownej umowy i dokumentacji do przetargu. Niniejsze spotkanie jest skierowane do podmiotów zajmujących się zarzadzaniem parkingami.

    Zainteresowani udziałem mogą zgłaszać się do dnia 06.11.2020 mailowo na adres kancelaria@wi.wroc.pl. Szczegóły na stronie Wrocławskich Inwestycji.