wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

4°C Pogoda we Wrocławiu
wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Przedsiębiorczy Wrocław
  3. Aktualności
  4. Są pieniądze dla przedsiębiorców
fot. ilustracyjne
fot. ilustracyjne

Będą środki unijne na działalność badawczo-rozwojową oraz dofinansowanie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach. Termin składania wniosków o dofinansowanie od 2 stycznia do 2 marca 2017 r.

Reklama

Głównym źródłem wspierania innowacji oraz działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach są dotacje na badania oraz inwestycje w tworzenie i rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej. O dofinansowanie takich inwestycji można ubiegać się w ramach konkursów organizowanych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą. Wsparcie otrzymają firmy, które prace na rzecz badań i rozwoju planują prowadzić samodzielnie, lub w konsorcjach np. z jednostkami naukowymi, uczelniami, czy też Instytucjami Otoczenia Biznesu.

Dotacje będą udzielone na badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz inwestycje w infrastrukturę B+R, które wspierają rozwój  prowadzonej działalności gospodarczej. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest powstanie w ramach projektu innowacji produktowej lub procesowej.

Badania przemysłowe i prace rozwojowe

Od 2 stycznia do 2 marca 2017 roku, w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej można składać wnioski na dofinansowanie projektów związanych z działalnością B+R w ramach dwóch schematów. Schemat 1.2.A to konkurs na wsparcie projektów dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R. Przewidziana alokacja na ten konkurs to ponad 13,9 mln PLN. O dofinansowanie prac B+R występować mogą zarówno przedsiębiorcy z sektora MŚP jak i duże podmioty oraz konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, IOB. Od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju i zakresu badań uzależniony jest poziom dofinansowania, o który przedsiębiorcy mogą wnioskować na etapie składania aplikacji. Maksymalny poziom dofinansowania dla badań przemysłowych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa od 65%-80% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych 40%-60%. Wartość projektów nie może przekroczyć 5 mln PLN.

Schemat 1.2.B to drugi ogłoszony konkurs, w którym dofinansowanie mogą otrzymać projekty na tworzenie i rozwój infrastruktury B+R, tj. zaplecza badawczo-rozwojowego. Alokacja dla tego konkursu to prawie 13,2 mln PLN. Poziom dofinansowania dla MŚP 35%-45% wydatków kwalifikujących się do wsparcia, natomiast dla dużych przedsiębiorstw do 25% wydatków kwalifikowanych. Maksymalna wartość projektu to 25 mln PLN. Przedmiotem oceny projektów w obu schematach  będzie całościowa koncepcja projektu, obejmująca również założenia dotyczące dalszego wdrożenia jego wyników.

O dofinansowanie w obu konkursach mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego i na tym obszarze zamierzają zrealizować swój inwestycyjny projekt.

Gdzie po informacje

Szczegółowe informacje dot. organizowanych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą konkursów na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl 

Unijne wsparcie dla wrocławskich firm w 2017

Rozwój innowacji, modernizacja linii produkcyjnych, budowa infrastruktury badawczo-rozwojowej, przygotowanie terenów pod inwestycje oraz zwiększenie eksportu firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw – to tylko niektóre z przykładów przeznaczenia 41 mln euro, o które mogą się starać firmy i podwrocławskie samorządy. Czytaj więcej – Unijne dofinansowanie dla wrocławskich firm w 2017.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl