www.wroclaw.pl

  Finał programu „Dobry staż – lepsze jutro. Zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych”

  Blisko 350 uczniów z wrocławskich szkół zawodowych i branżowych wzięło udział w projekcie „Dobry staż - lepsze jutro. Zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych”. Przedsięwzięcie zrealizowała Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA wspólnie z Gminą Wrocław.

  W projekcie "Dobry staż - lepsze jutro" wzięło udział 350 uczniów szkół zawodowych i branżowych oraz 120 firm Fot. www.wroclaw.pl
  W projekcie "Dobry staż - lepsze jutro" wzięło udział 350 uczniów szkół zawodowych i branżowych oraz 120 firm

  Projekt został zrealizowany przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej i Gminę Wrocław z funduszy unijnych.

  Program „Dobry staż – lepsze jutro” w liczbach

  • Liczba uczestników/stażystów – ok. 350
  • Liczba uczestników/firm prowadzących staże – ponad 120
  • Liczba szkół w projekcie – 9
  • Czas spędzony na stażu przez każdego z uczestników – 150 godzin
  • Liczba specjalizacji (branż) uczestników projektu – 18

  W projekcie wzięli udział uczniowie, którzy kształcą się w m.in. w następujących specjalizacjach: technik ekonomista, technik eksploatacji portów i terminali, technik elektromechanik, technik handlowiec, kucharz, cukiernik, technik informatyk oraz technik organizacji reklamy i technik montażu energii odnawialnej.

  Uczniowie mieli możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w zawodzie, w którym się kształcą, zapoznania się z warunkami pracy w rzeczywistym środowisku biznesowym, jak również zweryfikowanie planów zawodowych

  Mateusz Kędroń z Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, kierownik projektu

  - Te założenia doskonale się spełniły. Podstawowy cel, czyli zdobycie dodatkowych kompetencji dzięki praktycznym działaniom, został zrealizowany – mówi Magdalena Kuśmierska, szkolna koordynatorka projektu w Lotniczych Zakładach Naukowych. Szkołę na Psim Polu w projekcie reprezentowało kilkudziesięciu uczniów.

  Najważniejszy walor projektu stażowego, to okazja na zdobycie przez młodych ludzi doświadczenia zawodowego. Praktyczne umiejętności zawsze się przydają i procentują w przyszłości. Dla mnie ważne było zaangażowanie stażystów. Moi podopieczni bardzo chętnie realizowali wyznaczone zadania, dopytywali, okazywali zainteresowanie pracą.

  Barbara Wojciechowska, która prowadzi biuro rachunkowe Innowacje Barbara Wojciechowska
  Uczniowie pracowali pod okiem specjalistów Fot. www.wroclaw.pl
  Uczniowie pracowali pod okiem specjalistów

  Dobry staż – korzyści firm

  W ramach projektu pracodawca otrzymywał refundację za przygotowanie stanowiska pracy w wysokości 2000 zł. Mógł za to zakupić materiały zużywalne i podstawowe narzędzia pracy. Natomiast opiekun stażu ze strony firmy miał dodatek do wynagrodzenia w wysokości 500 zł.

  Przy okazji realizacji „Dobrego stażu” pojawiły się dodatkowe korzyści dla firm. To była okazja na zaangażowanie nowych pracowników, bowiem wrocławscy pracodawcy borykają się z brakiem specjalistów i trudnościami z ich znalezieniem.

   - Pracodawca miał możliwość przeszkolenia młodego pracownika, jak również sprawdzenia jego umiejętności i wiedzy wyniesionej ze szkoły. I choć w ramach projektu pracodawca nie był zobowiązany do zatrudnienia uczniów, to 52 procent z nich otrzymało propozycję dalszej współpracy – mówi Anna Jaworska z Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. – Już po zakończeniu planu stażowego pracodawcy dopytują o możliwość przyjęcia dodatkowych stażystów. Projekt zainicjował kulturę stawiania na młodych i inwestowanie w wiedzę praktyczną osób wchodzących na rynek pracy.

  Wyjątkowo ważne jest w tym przedsięwzięciu, że tak dużo wrocławskich firm wzięło w nim udział. Należy docenić, że firmy dzielą się praktyczną wiedzą z uczniami i umożliwiają im start w życiu zawodowym. To nadzwyczajna wartość tego projektu. Cieszymy się, że projekt przyniósł pozytywny odzew i udało nam się zrealizować cały plan. I to w dobie pandemii, z którą się wszyscy zmagaliśmy.

  Magdalena Okulowska, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

  Uczniowie zadowoleni z udziału w „Dobrym stażu”

  Uczniowie nie pracowali za darmo. Otrzymywali 2070 zł wynagrodzenia stażowego. Przy czym 90 proc. z nich odpowiedziało, że najważniejsze to właśnie nabycie umiejętności praktycznych, a sam fakt otrzymania stypendium stażowego nie miał takiego znaczenia.

  Aż 97 proc. stażystów stwierdziło, że chętnie ponownie wzięliby udział w projekcie, a 99 proc. zachęci innych uczniów do odbycia stażu w ramach projektu.

  Oznacza to, że na wrocławskim rynku pracy mamy zmotywowaną młodzież, która w dodatku jest świadoma, jak ważna dzisiaj jest wiedza praktyczna

  Magdalena Okulowska, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

  Działanie dofinansowanie w ramach projektu pt. „Dobry staż lepsze jutro - zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych”, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

  Projekt realizowany z funduszy UE Fot. www.wroclaw.pl
  Projekt realizowany z funduszy UE