wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-2°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: poniżej normy

Dane z godz. 23:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Przedsiębiorczy Wrocław
  3. Aktualności
  4. Przedsiębiorcy mogą się starać o dofinansowanie pensji pracowników
Przedsiębiorcy mogą się starać o dofinansowanie pensji pracowników

Od 17 do 30 kwietnia trwa nabór wniosków na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w firmach, które odnotowały spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia Covid-19. Świadczenie przeznaczone jest dla mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Reklama

Firmy mogą się ubiegać o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych.

Wnioski mogą złożyć przedsiębiorcy posiadających status mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, których siedziba lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników znajduje się wyłącznie na terenie Wrocławia i powiatu wrocławskiego.

– Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych – podkreśla Maciej Sałdacz., zastępca dyrektora ds. Marketingu Usług Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu.

Ogłoszenie o naborze dostępne jest na stronie Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu.

Wnioski przyjmuje Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu przyjmuje wnioski w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Ten sposób aplikowania zdecydowanie usprawni i przyśpieszy zawieranie umów o dofinansowanie. W przypadku trudności technicznych wnioski można złożyć w postaci papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres urzędu: ul. Gliniana 20-22 50-525 Wrocław.

Do wniosku należy załączyć:

1) podpisaną umowę (dwa egzemplarze w przypadku składania wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej) wraz z oświadczeniem mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne i zestawieniem źródeł finansowania umowy,

2) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

3) wykaz pracowników, zawierający imienną listę pracowników objętych Umową oraz 3 kalkulatory:

a) Kalkulator spadku obrotów, przy pomocy którego przedsiębiorca wpisując wysokość obrotów w swojej firmie oblicza procentowy spadek obrotów oraz procentową wysokość dofinansowania.

b) Kalkulator dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (dotyczy umów o pracę).

c) Kalkulator dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (dotyczy innych umów np. zlecenia, pracy nakładczej i umów oświadczenie usług do których stosuje się przepisy dotyczące zlecania).

Powyższe załączniki znajdują się w plikach do pobrania

Dofinansowanie przedsiębiorcy wynagrodzeń pracowników w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia Covid-19 jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu projektów: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrocławskim ( oraz powiecie m. Wrocław.

Czytaj także: Wrocławski Pakiet Pomocowy dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl