www.wroclaw.pl

  Budżet Wrocławia na 2021 r. przyjęty

  Rada Miejska przyjęła budżet Wrocławia na przyszły rok. Zakłada on dochody na poziomie 5,4 mld zł i 5,9 mld zł wydatków. Pomimo trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, miasto przygotowało prorozwojowy plan finansowy. Ponad miliard złotych zostanie przeznaczonych na realizację trwających i nowych inwestycji.

  Na ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej, udział w głosowaniu wzięli wszyscy radni. Plan budżetowy został przyjęty 28 głosami. „Przeciw” było 9 radnych. Czytaj też: "Głosujemy za budżetem dla Wrocławia". Przemówienie prezydenta Jacka Sutryka

  Dochody

  Uchwalony budżet Wrocławia przewiduje dochody na poziomie 5,4 mld zł.

  Największą część wpływów stanowić będą dochody własne w wysokości 3,5 mld zł. To m.in. udziały miasta w PIT i CIT (1,7 mld zł), wpływy z podatków i opłat (miliard zł), dochody z majątku (428 mln zł) oraz z usług (303 mln zł).

  Zmaleją dotacje z budżetu państwa - z 941 mln zł (plan 01.01.2020 r.) do 880 mln zł (plan dochodów na 2021 r.).

   

  - Przyjęty budżet miasta jest bezpieczny i prorozwojowy. W związku z pandemią koronawirusa dochody Wrocławia – podobnie, jak wszystkich polskich miast – będą niższe od zakładanych. Nie rezygnujemy jednak z ważnych inwestycji – zaznacza Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. – Wrocław przeznaczy w przyszłym roku ponad miliard złotych na realizację zadań inwestycyjnych.  

  Wydatki

  Według planu przyszłoroczne wydatki miasta będą kształtowały się na poziomie 5,9 mld zł. 

  81% wydatków, czyli prawie 4,8 mld zł, to wydatki bieżące. To stałe koszty funkcjonowania miasta, związane m.in. z prowadzeniem placówek oświatowych oraz działalnością komunikacji zbiorowej, wypłatą świadczeń, utrzymaniem dróg i zieleni czy oczyszczaniem miasta.

  Transport i łączność

  Wydatki związane z transportem i łącznością wyniosą prawie 1,3 miliarda zł.

  To m.in. budowa trasy tramwajowej na Popowice (93 mln zł), Trasy Autobusowo-Tramwajowej na Nowy Dwór (101 mln zł), Alei Wielkiej Wyspy (71 mln zł), budowa Osi Zachodniej (56 mln zł) czy Mostów Chrobrego (45 mln zł).

  Aleja Wielkiej Wyspy - wizualizacja

  Wciąż rozwijać się będzie także infrastruktura rowerowa – nowe trasy powstaną m.in. wzdłuż ul.: Swobodnej, Małachowskiego czy Żagańskiej oraz w ramach Promenady Krzyckiej. Ukończona zostanie również budowa trasy rowerowej wzdłuż alei Karkonoskiej.

  - Zależało nam na tym, by miasto nadal się rozwijało. Zahamowanie inwestycji przełożyłoby się również na zahamowanie dochodów miasta w przyszłych okresach - wyjaśnia Marcin Urban, skarbnik Wrocławia.

  Edukacja

  Prawie 1,6 miliarda złotych Wrocław przeznaczy na zadania z zakresu oświaty. Warto podkreślić, że planowana kwota subwencji oświatowej Wrocławia na 2021 rok, 760 mln zł, to niespełna połowa wszystkich szacowanych wydatków związanych z edukacją i nie pokryje ona kosztów wynagrodzeń nauczycieli. Część wydatków jest przeniesiona na budżet miasta.

  Wrocław planuje również wydatki związane z rozbudową i remontami infrastruktury oświatowej. To m.in. budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej, rozbudowa Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Osobowickiej, rozbudowa SOSW nr 10 przy ul. Parkowej oraz rozbudowa i remont budynku SP nr 99 przy ul. Głubczyckiej.

  SP 21 ul. Osobowicka, fot. Marek Księżarek, www.wroclaw.pl

  Polityka społeczna

  W ramach zadań związanych z rodziną, pomocą i polityką społeczną oraz ochroną zdrowia, miasto zarezerwowało kwotę 1,2 mld zł. To fundusze przeznaczone m.in. na działalność DPS-ów i placówek opiekuńczo-wychowawczych, usługi opiekuńcze i specjalistyczne, zasiłki czy dodatki mieszkaniowe.

  Miasto będzie prowadziło również m.in. programy zapobiegania próchnicy u uczniów szkół podstawowych oraz szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV u 13-letnich dziewcząt i chłopców. Zrealizowany zostanie także program profilaktyki i wykrywania raka piersi u kobiet.

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  Budżet zakłada również 443 miliony złotych na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. We Wrocławiu powstaną kolejne tereny zielone – m.in. Park Lesława Węgrzynowskiego przy ul. Kolejowej (2,6 mln zł), zagospodarowane zostaną kolejne podwórka w ramach II etapu projektu Grow Green (3,6 mln zł). 

  W przyszłym roku kontynuowane będą także programy Wrośnij we Wro, Złap Deszcz, FoodSHIFT 2030 oraz Szare na Zielone. Jednym z priorytetów jest miejski program wymiany źródeł ogrzewania (40 mln zł – zapisane w dziale Gospodarki Mieszkaniowej) w ramach kampanii „Wrocław bez Smogu”. Oprócz dotacji, miasto w przyszłym roku sfinansuje wymianę 1480 pieców na paliwo stałe na ogrzewanie ekologiczne w 1139 mieszkaniach zasobu komunalnego. To koszt 46,5 mln złotych.

  Po uwzględnieniu autopoprawek, dochody bieżące miasta zwiększą się o 6 milionów złotych, a wydatki bieżące – o 19 mln zł. Propozycje autopoprawek wynikają jednak przede wszystkim z przesunięć środków finansowych z 2020 r w ramach monitoringu w inwestycjach. Oznacza to, że część wydatków została przeniesiona na kolejny rok. 

  Deficyt miasta wyniesie 539 milionów złotych. Dla porównania przyszłoroczny deficyt w Gdańsku to 565 mln zł przy planowanych dochodach 3,8 mld zł, w Łodzi blisko 300 mln zł przy planowanych dochodach 5,2 mld zł, a w Szczecinie 410 mln zł przy dochodach 3,2 mld zł (dane z innych miast opracowane na podstawie projektów budżetów).

  Koronawirus a finanse miasta - niższe dochody i wyższe wydatki

  Od ogłoszenia w marcu stanu epidemii w Polsce, Urząd Miejski Wrocławia zanotował jak dotąd ponad 170 mln zł rzeczywistego ubytku w finansach miasta.

  Epidemia koronawirusa przyczynia się również do większych, nieoczekiwanych wydatków bieżących. Są one związane m.in. z zapewnieniem środków ochrony i dezynfekcji oraz specjalistycznego sprzętu. Łączne koszty miasta na walkę z koronawirusem mogą do końca roku wynieść ok. 100 milionów złotych. 

  W ramach Wrocławskiego Pakietu Pomocowego, w tegorocznym budżecie zarezerwowano 50 mln zł na zwolnienia z podatku od nieruchomości. Dodatkowo, suma zwolnień z opłat za czynsz w lokalach gminnych wynosi ponad 4 mln zł. Z programu skorzystało już ok. 2 tys. podmiotów. Miasto realizuje także Wrocławski Pakiet Interwencji Społecznej. To 12 mln zł na wsparcie rodziny, kultury, organizacji pozarządowych i sportu.

  Dodatkowo już 19 mln zł przeznaczono na bezpieczeństwo i wsparcie mieszkańców. Pomocą zostali objęci m.in. seniorzy, uczniowie oraz osoby przebywające na kwarantannie.

  Kolejne 9 mln zł zostało przekazane na zakup sprzętu dla wrocławskich szpitali i przychodni. Wsparcie i wydatki służb to kwota rzędu ok. 6 mln zł. Wsparcie szkół, przedszkoli i żłobków wyniosło już prawie 9 mln zł, a zapewnienie bezpieczeństwa w Centrach Obsługi Mieszkańców UMW i miejskich jednostkach wynosi już ok. 5 mln zł. Pieniądze pochodzą z miejskich jednostek, departamentów oraz wydziałów, rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, a także subwencji oświatowej i funduszy unijnych.