Program „Rodzina 500 +”: wnioski można składać od 1 lutego

Wnioski o wypłatę świadczenia 500+ na nowy okres można składać drogą elektroniczną już od 1 lutego 2021 roku, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną – w wersji papierowej w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.


W ramach programu "Rodzina 500+" rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na każde dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18. roku życia. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie to przysługuje na wszystkie dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. We Wrocławiu korzysta z tego około 77 tys. rodzin, a wsparcie trafia do 107 tys. dzieci, w łącznej kwocie 53,5 mln zł.<

Realizacją programu we Wrocławiu od początku zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS).

Trwający obecnie - od 1lipca 2019 okres świadczeniowy 2019/2021, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego został wydłużony do 31 maja 2021 r. Natomiast od 1 czerwca 2021 r. prawo to będzie ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający do 31 maja 2022 roku.

Warunkiem otrzymania pieniędzy od 1 czerwca 2021 r. będzie złożenie nowego wniosku. We Wrocławiu należy go złożyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r. będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną – w wersji papierowej w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski drogą elektroniczną będzie można złożyć:

Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres do 30 kwietnia 2021 r., wypłata środków za czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r., co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu.

W przypadku wniosków złożonych w maju 2021 r., wypłata za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021r. Natomiast jeśli wniosek zostanie złożony w czerwcu 2021r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do 31 sierpnia 2021r.

Jeśli jednak wniosek zostanie złożony w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.), świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało wypłatę z wyrównaniem od 1 czerwca.

Centrum obsługi programu we Wrocławiu znajduje się w Centrum Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 (obok Górki Słowiańskiej).

Godziny pracy BOK GRAFIT:

  • poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godzinach od 7.30 -15.00,
  • czwartek w godzinach od 7.30 do 16.00.

Dojazd liniami tramwajowymi 0L, 0P, 1, 6, 8, 11, 23.

Numery kontaktowe do Zespołu Świadczeń Wychowawczych:Zgłoś uwagę