Prof. Tadeusz Trziszka doktorem h.c. Uniwersytetu Medycznego

Kreatywność, energia, zmysł organizacyjny i zaangażowanie w integrację środowiska – wiele razy wymieniano osiągnięcia i talenty prof. Tadeusza Trziszki podczas uroczystości nadania mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego.

  • Prof. Tadeusz Trziszka, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego, doktor honoris causa Uniwersytetu Medycznego, fot. UM

    Prof. Tadeusz Trziszka, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego, doktor honoris causa Uniwersytetu Medycznego, fot. UM


Pierwotnie wydarzenie zaplanowano w auli uczelni medycznej. Jednak liczba zaproszonych gości, którzy potwierdzili udział, spowodowała, że ostatecznie uroczystość zorganizowano w największej sali Wrocławskiego Centrum Konferencyjnego.

Gospodarzem ceremonii był prof. Marek Ziętek. I to rektor Uniwersytetu Medycznego jako pierwszy wprowadził wątek osobisty, mówiąc prof. Tadeuszu Trziszce. – To przyjaciel naszego uniwersytetu i, mogę to przyznać, także mój osobisty przyjaciel – mówił prof. Marek Ziętek.

Wizjoner z energią

W prezentacji dokonań naukowych i organizacyjnych bohatera uroczystości, prof. Małgorzata Sobieszczańska zaakcentowała na jego zaangażowanie w pogłębienie procesu komercjalizacji badań i ścisłą współpracę uczelni i biznesu.

– Profesor Trziszka przez trzy kadencje pełnił funkcję prorektora Uniwersytetu Przyrodniczego, a od sześciu lat jej jego rektorem. Jego wybitna kreatywność, energia i talent wizjonerski przyczyniły się do rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego, który jest dzisiaj jednym z najważniejszych w Polsce ośrodków badawczych – mówiła dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prof. Marek Ziętek i prof. Tadeusz Trziszka, fot. UM

Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia: – Działalność pana profesora wykracza daleko poza mury uczelni. Dziękuję za pracę na rzecz budowania akademickiego Wrocławia i integrację wrocławskiego środowiska akademickiego.

OVOCURA, czyli życie

Prof. Sobieszczańska oraz prof. Piotr Dzięgiel, który odczytał laudację – to kulminacyjny moment uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa – przez wiele lat intensywnie współpracowali z prof. Trziszką przy jego najważniejszym projekcie badawczym OVOCURA.

W projekcie podjęto próbę opracowania i kompleksowego wykorzystania potencjału biologicznego jaj „nowej generacji”.  Odkryto wiele nowych biosubstancji, opracowano liczne nowe technologie. Jako liczące się osiągnięcia naukowe należy wymienić metody  izolacji i badania aktywności biologicznej  cystatyny, Yolkiny, ovofosfolipidów, biopeptydów oraz opracowanie różnych form ich zastosowania biomedycznego.

Profesor Trziszka podkreśla: - Pokazaliśmy, że substancje bioaktywne stosowane w leczeniu i profilaktyce można i należy pozyskiwać w sposób naturalny, z surowców pochodzenia zwierzęcego – bo takim jest najdoskonalszy surowiec jaki zna natura, czyli jajo. Cel mamy taki sam: wydobyć takie biosubstancje, które będą wspierać profilaktykę, ale również będą służyć poprawie jakości życia człowieka.

Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, i prof. Tadeusz Trziszka, fot. UM

Prof. Tadeusz Trziszka jest autorem kilkuset prac naukowych z zakresu technologii żywności, ekspertem technologii produkcji drobiu i jaj (specjalizuje się w systemach zarządzania jakością, jest audytorem laboratoriów badawczych). Podejmowana przez niego problematyka badawcza obejmuje zagadnienia związane z chemią i technologią żywności ze szczególnym uwzględnieniem izolacji i zastosowań fosfolipidów z żółtka jaj, a także  procesów związanych  z enzymatyczną hydrolizą.

UP/UM/wZgłoś uwagę