Skieruję do parlamentarzystów projekt ustawy regulującej ruch małych elektrycznych środków lokomocji (hulajnogi itp.)

Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a w szczególności pieszych jest dla mnie bardzo ważne. Wystąpiłem do wrocławskich parlamentarzystów oraz do Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o wsparcie w rozwiązaniu kwestii dotyczącej uregulowania poruszania się po drogach publicznych urządzeń transportu osobistego. Rosnąca popularność urządzeń, takich jak: hulajnogi elektryczne, rolki czy pojazdy typu segway, stworzyły potrzebę dostosowania obowiązujących przepisów prawnych do zmieniającej się sytuacji panującej na ulicach miasta.

Obecnie, użytkownicy tego typu środków transportu są w świetle przepisów traktowani jako piesi. Zobowiązani są więc do korzystania z chodników lub dróg dla pieszych, a w przypadku ich braku, pobocza drogi. Prawne umożliwienie korzystania z dróg dla rowerów, oddzielonych od ruchu kołowego, przyczyniłoby się do poprawy komfortu wszystkich użytkowników ruchu. Pod rozwagę należałoby wziąć także zwiększenie minimalnych szerokości dróg dla rowerów. Mam nadzieję, że zmiany ustawowe przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na wrocławskich drogach, a mieszkańcy Wrocławia będą częściej korzystali z elektrycznych środków lokomocji.

Poniżej znajdziecie Państwo moje pisma skierowane do parlamentarzystów.

WIM-EM.7223.468.2018 - ministerstwo UTO

WIM-EM.7223.479.2018.MŁ