Rozwinę program nauki języka polskiego dla dzieci obcokrajowców

Brak znajomości języka ogranicza komunikację i utrudnia integrację rówieśniczą. Dlatego rozwinę program nauki języka polskiego dla dzieci obcokrajowców. Kursy języka polskiego dla dzieci i młodzieży poza szkołą – w ferie, wakacje, weekendy, popołudnia w przestrzeni miejskiej.

Od 28 stycznia do 8 lutego 2019 roku trwa „Zimowy kurs językowo-integracyjny dla dzieci cudzoziemskich”. Kurs prowadzony jest przez Fundację Ukraina.

Obecnie organizatorzy zgromadzili cztery grupy uczestników (do 10 osób w grupie) w wieku 7-10 lat (2 grupy) i 10-15 lat (2 grupy).

I turnus 28.01- 01.02.2019 tj. 20 godzin
II turnus 04.02- 08.02.2019 tj. 20 godzin

Łącznie w projekcie uczestniczy 32 dzieci. Większość z nich pochodzi z Argentyny, Indii oraz Ukrainy. W przyszłym tygodniu ogłoszony zostanie konkurs dotacyjny dla NGO na realizację zadania stałego w zakresie wsparcia nauki języka polskiego i przybliżania kultury polskiej dla uczniów obcojęzycznych we Wrocławiu. Zajęcia stanowić będą dodatkową ofertę poza zajęciami realizowanymi w  szkole. Prowadzone będą w formie zajęć pozaszkolnych popołudniowych i weekendowych. Ponadto wspólnie z Departamentem Edukacji UMW prowadzimy prace nad klasami przygotowawczymi, które mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i ograniczanie barier językowych w nauce.