Przedstawię nowe zadania Biura Promocji Miasta i Turystyki

Chciałbym, aby poza dorocznymi projektami, Biuro Promocji Miasta i Turystyki skupiło się na kilku dodatkowych obszarach, mających głównie na celu koordynację działań jednostek miejskich, a szczególnie zwrócenie się w kierunku mieszkańców i osiedli. Dostrzegam potrzebę silniejszego zaangażowania w kampanie społeczne i rozbudowanie niektórych z już działających programów tak, aby służyły Wrocławiowi przez cały rok. Podkreślam, że nowe zadania Biura Promocji Miasta i Turystyki nie oznaczają rezygnacji z dotychczasowych.

Pełna koordynacja działań wizerunkowych urzędu, wspólna wizja - skoordynowanie działania biur i instytucji, które w sposób bezpośredni i pośredni odpowiadają za wizerunek miasta. Mowa tu o Biurze Współpracy z Zagranicą, Biurze Współpracy z Uczelniami Wyższymi, Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, a także o portalu wroclaw.pl, będącym ważnym kanałem komunikacji z mieszkańcami. Każdy z tych podmiotów odpowiada za strategiczne elementy wizerunku Wrocławia. Nie chcąc tracić niczego z ich specjalizacji, chciałbym, żeby Biuro Promocji wsparło koordynację działań wspólnych.

Konsolidacja wszystkich działań promocyjnych agend miejskich, oszczędność środków – zależy mi na tym, aby wspólnie pracowały na rzecz wizerunku Wrocławia widzianego przez mieszkańców oraz instytucje zewnętrzne, przy jednoczesnych oszczędnościach budżetowych. Chcę, aby wszystkie podmioty były świadome, że ich głównym zadaniem jest służba Wrocławiowi i jego mieszkańcom oraz rzetelne informowanie o podejmowanych działaniach. To bardzo ważne, aby dokładnie przyglądać się każdej wydawanej publicznej złotówce. Owszem, zależy nam wszystkim na wysokiej  jakości działań promocyjnych, ale także na rozsądnym wydatkowaniu środków. Mieszkańcy Wrocławia muszą wiedzieć, w jaki sposób ich podatki wracają do nich w miejskich inwestycjach.

Prowadzenie kampanii społecznych –  Wrocław był pierwszym miastem w Polsce świętującym Dzień Życzliwości. Cieszę się, że udało się stworzyć piękną, uśmiechniętą i przede wszystkim rozpoznawalną markę. Chciałbym, aby Dzień Życzliwości był podsumowaniem całorocznych działań tematycznych, poświęconych zagadnieniom związanym z budowaniem dobrej wspólnoty. Życzliwość może być kluczem do zmiany naszych miast i naszego kraju, poprzez zmianę konkretnych postaw – to szczególna forma „promocji”, która będzie długo procentować. Na takie działania zawsze znajdą się środki w budżecie Wrocławia.

Wsparcie działań informacyjnych urzędu adresowanych do mieszkańców – oprócz promocji turystyki i akcji związanych z naszym miastem poza jego granicami, chciałbym mocniej wspierać działania komunikacyjne adresowane do mieszkańców Wrocławia. Te, w których wrocławianie są informowani o projektach realizowanych przez miasto z funduszy publicznych, jak i te dotyczące poprawy ogólnej jakości życia. Obecnie miasto przygotowuje szeroki pakiet działań antysmogowych i proekologicznych. To bardzo ważne projekty. Mam nadzieję, że dzięki skutecznym metodom dotarcia do mieszkańców z odpowiednim komunikatem, zdołamy przekonać ich do włączenia się w tego typu aktywności.

Wsparcie aktywności lokalnych, projektów, które oddolnie promują Wrocław – kreatywność i dostrzeganie szans na wydobycie kapitału społecznego będzie w zakresie promocji niezwykle istotne. Chcemy przyglądać się lokalnym przestrzeniom i silniej wspierać aktywności budujące więzi społeczne oraz wizerunek miasta.  

 

Odpowiedzialny:

Departament Prezydenta
Biuro Promocji Miasta i Turystyki
tel. +48 717 77 82 10
e-mail: bpm@um.wroc.pl