13 września 2021

Promenada Krzycka

70%
POSTĘP PRACY

Promenada Krzycka to nazwa liczącej ok. 7,5 km trasy spacerowej, biegnącej wzdłuż nasypu kolejowego towarowej obwodnicy Wrocławia – od ulicy Grabiszyńskiej do okolic ulicy Gazowej na Tarnogaju.

Aktualizacja:

13.09.2021

DZIŚ ODDAJEMY KOLEJNY ODCINEK:  UL. BOROWSKA – UL. BARDZKA

 • to w sumie 1340 m
 • prace kosztowały 2,8 mln zł i obejmowały:
  • budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej
  • budowę oświetlenia – zamontowano 47 latarni z oprawami LED
  • nowe trawniki i nasadzenia - 75 szt drzew pojawi się do końca października

Promenada Krzycka jest projektem, który idealnie wpisuje się w politykę zrównoważonej mobilności, jest zielony, pieszy, rowerowy i tak naprawdę sięga po dziedzictwo z czasów przedwojennych.

Promenada powstaje historycznym szlakiem spacerowym tzw. Hugo Richter Weg, który biegnie wzdłuż torów kolejowych Towarowej Obwodnicy Wrocławia, który powstał na początku XX w. według pomysłu ówczesnego Dyrektora Ogrodów Miejskich Wrocławia – Hugo Richtera.

W nowej odsłonie jest elementem spójnego systemu zieleni, łącznikiem pomiędzy istniejącymi parkami Grabiszyńskim i Południowym oraz nowo-powstałymi parkami na wschodzie, aż do osiedla Tarnogaj. To też świetne zaplecze dla takich osiedli jak Grabiszyn, Gajowice, Borek, Krzyki, Partynice, Ołtaszyn, Wojszyce i Gaj.

 

Cała trasa będzie miała ok. 7,5 km - od ul. Grabiszyńskiej do ul. Gazowej na Tarnogaju. Do tej pory oddaliśmy:

 • odcinek Spiska – Borowska - 675 metrów
 • przeprowadziliśmy rewitalizację Górki PaFaWag

 


A to nie koniec: w tym roku ogłosimy przetargi na łącznie– 830 m tej trasy. Chodzi o odcinek między ulicą Bardzką a Gazową, który połączy Gaj z Tarnogajem.

 • Tylko w tym roku przybędzie nam 20 km nowych tras rowerowych, a tych we Wrocławiu mamy już ponad 1300 km.
 • Pamiętajmy także, że infrastruktura rowerowa powstaje również przy okazji realizacji wielkich inwestycji, jak TAT czy tramwaj na Popowice, a powstające tam ścieżki nie są ujęte w programie rowerowym.
 • Tylko od początku kadencji wybudowaliśmy 45 km nowych tras rowerowych
 • W tym roku na infrastrukturę rowerową i edukację przeznaczymy ponad 37 mln zł.

 

16.08.2021

 

Kolejny odcinek Promenady Krzyckiej jest na finiszu prac. Już dziś chętnie korzystają z niego rowerzyści, spacerowicze i rolkarze. Cała promenada Krzycka ma 7,5 km, pokrywa się z dawnym traktem Hugo Richtera, ma ona biec od ulicy Grabiszyńskiej, aż do Gazowej, łącząc z sobą osiedla: Grabiszyn-Grabiszynek, Gajowice, Borek, Krzyki-Partynice, Ołtaszyn, Wojszyce, Gaj i Tarnogaj. 

 

16.06.2021

Finalny moment budowy i porządkowanie terenu po budowie.
 

 

 

30.05.2021

Najbardziej intensywny front robót obejmuje w tej chwili obszar sąsiadujący ze wzgórzem Gajowym. Musieliśmy ściąć jego podstawę aby wyznaczyć korytarz pod nową trasę i przebić się do ulicy Bardzkiej. I to się udało, bo na tym odcinku zakończyliśmy nie tylko poszerzanie, ale i korytowanie. Pojawiła się już nawet pierwsza warstwa tłucznia stanowiącego podbudowę dla promenady.
Nowa trasa biegnąca wzdłuż pięknych zielonych terenów będzie oświetlona, więc spacery, biegi i przejażdżki rowerowe będą przyjemne również po zmroku.
 

 

 

3.02.2021

Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę kolejnego etapu Promenady Krzyckiej, czyli 460 metrowego ciągu pieszo - rowerowego od ul. Borowskiej do ul. Bardzkiej.
Na odcinku od ul. Borowskiej do ul. Srebrnogórskiej prace już się toczą,
a wkrótce rozpoczniemy budowę drugiego etapu, u podnożna wzgórza Gajowego, aż do ul. Bardzkiej.
Na pierwszym odcinku zakończyliśmy właśnie układanie 880 mb instalacji pod oświetlenie oraz kanały MKT, po ustaniu warunków zimowych będziemy mogli powrócić do układania podbudowy z kruszywa.
 

30.10.2020

Prace na odcinku od Borowskiej do Srebrnogórskiej rozpoczęliśmy 28 października 2020 r. Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę drugiego etapu – od Srebrnogórskiej do Bardzkiej – i możemy kontynuować prace na dalszym odcinku. Umowny termin zakończenia całej budowy to czerwiec 2021 r.

Kwota:  2,8 mln zł


Budowa oświetlonej trasy o długości 1240 m umożliwi spacery, przejażdżki rowerowe i przebieżki również po zapadnięciu zmroku. W zależności od warunków terenowych, trasa jest odcinkami ciągu pieszo – rowerowego lub wydzieloną ścieżką rowerową i ciągiem pieszym. Część wspólna oraz rowerowa ma zaprojektowaną nawierzchnię bitumiczną. Część piesza – drobne kruszywo przepuszczalne.

 

Kilka lat temu powrócono do idei szlaku spacerowego, przygotowanej początkowo przez Biuro Rozwoju Wrocławia, dziś koordynowanej przez Biuro Zrównoważonej Mobilności. Również sami mieszkańcy dostrzegli potencjał tego terenu, pozwalający na długie spacery i wypoczynek w otoczeniu zieleni.

Podjęto decyzję o opracowaniu fachowej koncepcji Promenady Krzyckiej. Dokument będzie bazować na materiałach archiwalnych oraz analizach przyrodniczych, ale także ma uwzględniać zasady projektowania nowoczesnych terenów rekreacyjnych. Prace nad tą koncepcją rozpoczęły się w wakacje 2018 r. i potrwają rok. Ich elementem są także konsultacje społeczne, dzięki którym mieszkańcy mają możliwość wniesienia swojego wkładu w kształt Promenady.

TIME LINE

 • Zadanie Prezydenta Wrocławia - Przedstawię koncepcję promenady Krzyckiej do konsultacji społecznej

  luty 2019
 • konsultacje społeczne dotyczące koncepcji promenady

  marzec 2019