20 czerwca 2022

Promenada Krzycka

45
POSTĘP PRACY

Promenada Krzycka to nazwa liczącej ok. 7,5 km trasy spacerowej, biegnącej wzdłuż nasypu kolejowego towarowej obwodnicy Wrocławia – od ulicy Grabiszyńskiej do okolic ulicy Gazowej na Tarnogaju.

Aktualizacja

20.06.2022

Odcinki w realizacji:

Od ulicy Bardzkiej do ulicy Gazowej ( z wyłączeniem środkowego odcinka):

- 290 m od ulicy Bardzkiej do ulicy Śliwkowej

- 430 m od ulicy Ziębickiej do ulicy Gazowej

Razem: 720 m za kwotę 1 754 026 zł.

Prace rozpoczęły się z końcem stycznia br. Termin ich ukończenia to czerwiec 2022r.

Zaawansowanie robót budowlanych wynosi aktualnie 95% (roboty brukarskie, bitumiczne, montaż oświetlenia i nasadzenia są praktycznie ukończone, pozostały prace wykończeniowe i porządkowe)

Około 270 m odcinek między ulicami Śliwkową a Gazową (środkowy pomiędzy realizowanymi już fragmentami) ma gotową dokumentację projektową i znajduje się na etapie procedur związanych z pozyskaniem terenu pod realizację. Po ich zakończeniu będzie można ogłosić przetarg na budowę odcinka. Zaawansowanie prac projektowo – proceduralnych to 80%

 

Odcinki w projektowaniu:

Około 950 m odcinek od ulicy Spiskiej do ulicy Ślężnej

W związku z możliwością pozyskania terenu (zgoda PKP) jesteśmy w trakcie aktualizacji dokumentacji projektowej z projektem przebudowy wodociągu i ogrodzenia i uzyskaniem pozwolenia na budowę.  Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zaawansowanie projektu – 70%.

 

 

20.02.2022

 
6.02.2022
 
Zagęszczamy Zieloną Pieszo-Rowerową Obwodnicę Wrocławia. Niedawno pokazywałem Wam fragmenty Promenady Krzyckiej, dziś zajrzyjmy na budowę na ul. Spiskiej. Powstają tu:
 - droga dojazdowa od wjazdu do szpitala do nru 64 – ok. 114 m,
 - ciąg pieszo-rowerowy od nru 64 do nasypu kolejowego – ok. 210 m.
 
A przy nasypie czeka już dwukilometrowy odcinek Spiska-Borowska, który budowaliśmy etapami w latach 2020-2021.
W tej chwili pogoda pozwala na drobniejsze prace ziemne. Korzystamy i budujemy sieć elektryczną, niezbędną do zasilenia planowanego oświetlenia całej trasy. Cała budowa ma się zakończyć w drugiej połowie maja.
 
 

13.01.2022

Zabieramy się za budowę odcinków między Bardzką a Śliwkową oraz Ziębicką i Gazową. Na środkowym fragmencie trwają wciąż procedury związane z pozyskaniem terenu!
Prace ruszą niebawem, trwa tyczenie przebiegu trasy, działania podejmują specjaliści od fauny i flory - jako pierwszy swoją wizytę  złożył właśnie herpetolog.
Między Bardzką a Śliwkową zaprojektowano290 metrów ciągu pieszego o nawierzchni parkowej i dwukierunkową drogę rowerową (bitum) o szer. 2,5 m. Pomiędzy Ziębicką a Gazową powstanie kolejne 100m dwukierunkowej drogi rowerowej oraz 330m ciągu pieszo-rowerowego.
Na całym 720 m odcinku zaprojektowano oczywiście odwodnienie, oświetlenie <img src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t3c/1/16/1f4a1.png" alt="

TIME LINE

  • Zadanie Prezydenta Wrocławia - Przedstawię koncepcję promenady Krzyckiej do konsultacji społecznej

    luty 2019
  • konsultacje społeczne dotyczące koncepcji promenady

    marzec 2019