Olga Tokarczuk zgłoszona do tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia

Olga Tokarczuk zgłoszona do tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia

Wspólnym wnioskiem Jacka Sutryka – prezydenta Wrocławia oraz Jarosława Charłampowicza – przewodniczącego Rady Miejskiej a także klubów .Nowoczesnej, Sojusz dla Wrocławia i Koalicyjnego Klubu Obywatelskiego do tegorocznej nagrody Honorowego Obywatela Wrocławia (Civitate Wratislaviensi Donatus) została zgłoszona Olga Tokarczuk – wybitna pisarka, poetka i felietonistka związana z Wrocławiem.

„Jesteśmy przekonani, że jej kunszt literacki, ceniony zarówno przez czytelników jak i krytyków, a także promowanie Wrocławia oraz Dolnego Śląska predestynują Panią Olgę Tokarczuk do przyznania tytułu Civitate Wratislaviensi Donatus.” piszą podpisani pod listem do Komisji Nominacyjnej Rady Miejskiej.

Olga Tokarczuk

debiutowała w 1979 r. jak autorka opowiadań w czasopiśmie „Na przełaj”. W 1989 r. ukazał się jej tomik poetycki, a w 1993 r. pierwsza powieść „Podróż ludzi Księgi”, za którą otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa Książek. Akcja jej drugiej powieści „E.E.” osadzona jest we Wrocławiu początku XX wieku. Jest autorką 17 książek – powieści, zbiorów opowiadań, esejów, a także scenariuszy filmowych. Jej twórczość była wielokrotnie przenoszona na deski teatralne i ekran filmowy.

Jest laureatką licznych polskich i zagranicznych nagród literackich oraz jedną z najczęściej nagradzanych współczesnych polskich pisarek. W 2010 r. została odznaczona medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, a w 2018 r. otrzymała prestiżową Międzynarodową Nagrodę Bookera.

Czytaj też: Olga Tokarczuk z kolejną nominacją do Międzynarodowego Bookera

Z Dolnym Śląskiem związana jest od ponad 30 lat. Mieszka we Wrocławiu oraz w Krajanowie w Kotlinie Kłodzkiej. W 2015 r. została uhonorowana przez miasta partnerskie Gorlitz i Zgorzelec nagrodą Brückpreis, przyznawaną za budowanie mostów porozumienia pomiędzy ludźmi różnych kultur, zamieszkujących nadgraniczne tereny  Polski, Czech i Niemiec.

Honorowy Obywatela Wrocławia

Tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia – „Civitate Wratislaviensi Donatus” przyznaje Rada Miejska Wrocławia wybitnym osobom, odgrywającym istotną rolę w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym.

Lista laureatów Honorowy Obywatel Wrocławia:

 • 1993 - Alfred Jahn (1915-1999)
 • 1994 - Tadeusz Różewicz (1921-2014)
 • 1995 - Henryk Tomaszewski (1919-2002)
 • 1996 - Henryk Gulbinowicz (ur. 1923)
 • 1997 - Jan Paweł II (1920 - 2005)
 • 1998 - Jerzy Grotowski (1933-1999)
 • 1999 - Wojciech Dzieduszycki (1912-2008) (zrzekł się tytułu w 2006 r.)
 • 2000 - Jan Nowak-Jeziorański (1913-2005)
 • 2001 - Vaclav Havel (1936-2011)
 • 2002 - Norman Davies (ur. 1939)
 • 2003 - Andrzej Wajda (1926-2016)
 • 2004 - Władysław Bartoszewski (1922-2015)
 • 2005 - Lech Wałęsa (ur. 1943)
 • 2006 - Sylwester Chęciński (ur. 1930)
 • 2007 - Kurt Masur (ur. 1927)
 • 2008 - Dalajlama XIV (ur. 1935)
 • 2009 - Urszula Kozioł (ur. 1931)
 • 2010 - Aleksandra Natalli-Świat (1959-2010), Władysław Stasiak (1966-2010), Jerzy Szmajdziński (1952-2010)
 • 2011 - Władysław Frasyniuk (1954)
 • 2012 - Eugeniusz Get-Stankiewicz (1942-2011)
 • 2013 - Bogdan Zdrojewski (ur. 1957)
 • 2014 - Jan Miodek (ur. 1946)
 • 2015 - Ojciec Ludwik Wiśniewski (ur. 1936), Ks. Stanisław Orzechowski "Orzech" (ur. 1939)
 • 2016 - Adolf Juzwenko (ur. 1939), Karol Cyryl Modzelewski (ur. 1937), Kornel Morawiecki (ur. 1941)
 • 2017 - Bente Kahan, Włodzimierz Jarmundowicz oraz Jerzy Kapłański
 • 2018 - prof. Stanisław Kulczyński i Jerzy Woźniak.