Oddam do użytkowania zieleniec przy ul. Buczackiej/Stanisławowskiej – Oaza Buczacka

Zagospodarowaliśmy teren przy ul. Buczackiej i Stanisławowskiej o powierzchni blisko 1500 m2. Wybudowaliśmy ścieżkę spacerową, zamontowaliśmy ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne oraz stworzyliśmy ogród deszczowy. To będzie piękne miejsce, szczególnie, gdy już się zazieleni!