Budżet Wrocławia na 2019 rok

Budżet Wrocławia na 2019 rok

Rada Miejska Wrocławia 20 grudnia 2018 r. przyjęła przyszłoroczny budżet.

-Przyjęliśmy projekt budżetu dla Wrocławia na rok 2019. To dobry budżet, w którym zmniejszyliśmy deficyt o prawie 53 miliony złotych. Budżet, który jest bardziej społeczny, silniej sfokusowany na potrzebach mieszkańców, uwzględniający jeszcze wyraźniej seniorów, programy osiedlowe i kampanie edukacyjne, skierowane do mieszkańców. Budżet, w którym więcej wydamy na transport, walkę ze smogiem, remonty mieszkań komunalnych. To dobry budżet. Pracując nad nim przeanalizowaliśmy postulaty wszystkich klubów, i uwzględniliśmy wszystkie, które pomogły budżet poprawić, także wiele tych, które zaproponowali radni Prawa i Sprawiedliwości. Ubolewam nad tym, że pomimo wyciągniętej ręki w stronę PiS, radni tego klubu głosowali przeciwko. Tym niemniej będę nadal popierał wszystkie inicjatywy służące dobru mieszkańców – niezależnie od politycznych barw tych projektów- powiedział po głosowaniu prezydent Jacek Sutryk.

Więcej informacji na portalu www.wroclaw.pl