16 listopada 2021

Aleja Północna

POSTĘP PRACY

Aleja Północna to brakujący odcinek obwodnicy śródmiejskiej, która połączy Polanowice, Poświętne i Sołtysowice z Psim Polem. Trasa ma liczyć 5,5 km i jednocześnie odciążyć od ruchu samochodowego wspomniane osiedla.

Aktualizacja

16.11.2021

Wrocławskie Inwestycje wybrały wykonawcę projektu Alei Północnej czyli trasy łączącej ul. Poświęcką z ul. Krzywoustego.

Najtańszą ofertę złożyło Biuro Projektów Dróg i Mostów „BBKS-PROJEKT” sp. z o.o. (ok. 4,7 mln zł), a kolejne BIPROGEO-PROJEKT sp. z o.o. (ok. 4,9 mln zł) i Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem sp. z o.o. (ok. 5,1 mln zł). Wrocławskie Inwestycje chcą przeznaczyć na zadanie 5,25 mln zł brutto. Wszystkie oferty mieszczą się w tej kwocie.

W rozstrzygniętym przetargu wybrano ofertę BBKS-PROJEKT. Spółka, od momentu podpisania umowy, będzie miała 18 miesięcy na przygotowanie projektu.

Prace budowlane mają w pierwszej kolejności rozpocząć się od połączenia ul. Krzywoustego nowym łącznikiem z ul. Poprzeczną, gdzie powstanie wiadukt nad torami kolejowymi w ciągu Alej Północnej. Przy torach znajdujących się obok CH Korona często powstają olbrzymie korki. Samochody potrafią stać w ciągu ul. Sołtysowickiej aż do skrzyżowania z ul. Redycką.

Jak dokładnie będzie przebiegać nowa droga? O tym przekonamy się za ok. 2 lata. Wykonawca projektu będzie mieć od 18 do 24 miesięcy na prace.

11.08.2021

Aleja Północna – bo tak zostanie nazwana nowa trasa, liczyć będzie 5,5 km. Wyczekiwana przez mieszkańców droga odciąży z nadmiernego ruchu samochodowego północne osiedla Wrocławia: Polanowice, Poświętne i Sołtysowice. Zyskają także Karłowice, na terenie których al. Kasprowicza obciążona jest częściowo ruchem tranzytowym na kierunku wschód-zachód.

Korytarz pod Aleję Północną „na papierze” istnieje od kilkunastu lat w dokumentach strategicznych i planistycznych gminy Wrocław. Aktualny przebieg drogi został ustalony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia (zarówno w obecnej, jak i poprzednich edycjach). Został on uszczegółowiony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Zakłada się, że na trasie alei powstanie sześć skrzyżowań – z ul. Poświęcką, ul. Kamieńskiego, ul. Redycką, ul. Sołtysowicką i nową ulicą, jaka powstanie od ul. Poprzecznej do ul. Krzywoustego. Pojawią się ścieżki rowerowe, chodniki i wiadukt nad torami kolejowymi linii 143 i nowe skrzyżowanie z ul. Krzywoustego w rejonie mostu na Widawie.

Droga będzie jednopasmowa i poprowadzi ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, która obecnie kończy się przy skrzyżowaniu z ul. Poświęcką obok marketu Dino. Droga zostanie przedłużona do skrzyżowania ul. Pleszewskiej z Falzmanna, a następnie do zbiegu ulic Kamieńskiego i Kątowej, gdzie znajdują się ogródki działkowe, a obok nowe osiedle mieszkaniowe. Aleja następnie przetnie ul. Redycką przy wałach przeciwpowodziowych na Widawie.

 

 

TIME LINE

  • Otwarcie ofert w przetargu na projektowanie budowy Alei

    wrzesień 2021
  • Wybór wykonawcy projektu Alei

    listopad 2021
  • Projekt budowy Alei

    maj 2023