Prezydent Wrocławia w elitarnym Globalnym Parlamencie Burmistrzów

Globalny Parlament Burmistrzów (Global Parliament of Mayors) jest międzynarodowym stowarzyszeniem, którego członkami jest ponad 40 burmistrzów miast z całego świata. Prezydent Wrocławia będzie w gronie pierwszym reprezentantem polskich samorządowców. Zdecydowali o tym miejscy radni podczas sesji w czwartek 17 września.

  • Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podczas posiedzenia Rady Miejskiej Wroclawia, fot. wroclaw.pl


Stowarzyszenie funkcjonuje od 2016 roku. Uczestniczą w nim m.in. burmistrzowie i prezydenci Amsterdamu, Atlanty, Berna, Kapsztadu, Mannheim i Palermo.

Inspiracją do jego powołania była książka Benjamina Barbera „Gdyby burmistrzowie rządzili światem”, w której amerykański filozof i socjolog przedstawiał tezę, że współcześnie to miasta są siłą napędową cywilizacji.

Ponad połowa ludności współczesnego świata mieszka w miastach, miasta generują ponad 85 proc. światowego PKB. Dlatego to władze miast powinny aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu polityk i strategii działania w odniesieniu do rozwiązywania globalnych problemów: zmiany klimatu, pandemii COVID-19, kryzysu migracyjnego, nierówności społecznych.

– Wchodzimy do elitarnego grona miast – podkreśla Jan Wais, zastępca dyrektora Biura Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Misją Globalnego Parlamentu Burmistrzów jest budowanie globalnego systemu sprawowania władzy na rzecz inkluzywnego i rozwijającego się w zrównoważony sposób świata. Misja ta realizowana jest poprzez współpracę partnerską prowadzoną w ramach sieci kontaktów pomiędzy burmistrzami, przedstawicielami rządów krajowych oraz organizacji międzynarodowych.

Wymiana doświadczeń, większe wpływy

Efekty przystąpienia Wrocławia do Globalnego Parlamentu Burmistrzów będą miały dwa wymiary.

Jan Wais: – Po pierwsze to wymiana doświadczeń i okazja na poznanie najlepszych praktyk w zarządzaniu miastem. Już na listopad planowane jest webinarium dotyczące m.in. pomysłów na zapobieganie kryzysu w kulturze oraz kryzysu ekonomicznego wywołanego przez epidemię koronawirusa.

Po drugie, wspólny głos burmistrzów jest lepiej słyszalny przez rząd i społeczności międzynarodowej.

Na co dzień parlament burmistrzów obraduje z wykorzystaniem specjalnej cyfrowej platformy, dostępnej tylko dla członków, umożliwiającej wymianę informacji, prowadzenie dyskusji oraz głosowanie. Raz w roku przywódcy miast spotykają się osobiście.

Przystąpienie do GPM wpisuje się w realizację celów Strategii Wrocław 2030.

Jeśli radni zgodzą się na udział prezydenta Wrocławia w pracach parlamentu, to zgodę na to musi także wyrazić polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Um/wZgłoś uwagę