Pozostałe cmentarze – dojazd


W rejonach cmentarzy zlokalizowanych przy ul. Jerzmanowskiej, Trzmielowickiej, Zabrodzkiej, Gorlickiej i Działkowej obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania w bezpośrednim sąsiedztwie nekropolii.Zgłoś uwagę