Podatki od nieruchomości w 2016 r. we Wrocławiu

Radni Rady Miejskiej przyjęli uchwałę, w której określono wysokość podatku od nieruchomości w 2016 r.


Stawki podatku od nieruchomości we Wrocławiu nie były zmieniane od roku 2013. W 2015 r. za metr kwadratowy powierzchni użytkowej mieszkania opłata wynosi 0,73 zł. W 2016 r. trzeba będzie zapłacić o 2 grosze więcej, czyli 0,75 zł. O 4 grosze więcej zapłacą przedsiębiorcy. W tym roku za metr kwadratowy lokalu, w którym prowadzona jest działalność, należy zapłacić 22,82 zł. W 2016 r. stawka wyniesie 22,86 zł. W uzasadnieniu uchwały napisano: – Podobnie jak w poprzednich latach, miasto będzie kontynuowało politykę wspierania przedsiębiorców poprzez rozbudowany system programów pomocy publicznej. Biorąc pod uwagę ogólnie trudną sytuację gospodarczą w kraju oraz ciągły wzrost potrzeb finansowych Wrocławia związanych ze znacznym wzrostem wydatków inwestycyjnych, podwyższenie stawek podatkowych będzie miało istotne znaczenie dla dochodów budżetu miasta.

Szczegółowe informacje dot. formalności, druków i stawek można znaleźć:

Zgłoś uwagę