Informacje dla przedsiębiorcy

Najwięcej przepisów dotyczących Parku Kulturowego „Stare Miasto” odnosi się do przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność na terenie parku.

 

MONTAŻ SZYLDÓW I REKLAM NA BUDYNKACH I PRZED LOKALAMI

 • zakaz prowadzenia działań reklamowych na elewacji budynku i w witrynach okiennych (także po wewnętrznej stronie okien i witryn)
 • zakaz prowadzenia działań reklamowych w formie stojaka ustawionego przed budynkiem (np. potykacz)

  WYJĄTKI
 • szyld na ścianie budynku
 • menu lokali gastronomicznych przy wejściu na elewacji budynku, w którym działalność gastronomiczna jest prowadzona, dodatkowo można wystawić nie więcej niż 1 stojak z menu przed lokalem (jeśli do lokalu prowadzą 2 wejścia, oddalone o więcej niż 15 m – 2 stojaki z menu)
 • lokale gastronomiczne i instytucje kultury mają prawo do wystawienia jednego stojaka z menu lokalu gastronomicznego/informacją o działalności instytucji kultury

 

WITRYNY I OKNA

 • zakaz zasłaniania witryn i okien, przeszklenia powinny być przezroczyste
 • zakaz montowania na zewnątrz budynku oraz po wewnętrznej stronie okien i witryn ekranów i urządzeń odtwarzających napisy, obrazy lub animacje za pomocą technologii wizualnych

  WYJĄTKI
 • dozwolone są witraże i kompozycje artystyczne na przeszkleniach, jednak nie mogą one zajmować więcej niż 20% powierzchni przeszklenia
 • witryny należące do instytucji kultury: w czasie prowadzenia działań artystycznych w ramach zorganizowanych imprez artystycznych mogą zaklejać okna i witryny w galeriach sztuki i innych lokalach, w których te działania są prowadzone
 • na przeszkleniach okiennych i witrynach, które nie są witrażami, dopuszcza się umieszczanie informacji o możliwości dokonania płatności kartami płatniczymi lub bonami towarowymi informacji o godzinach otwarcia lokalu lub instytucji, informacji o możliwości zwrotu podatku VAT dla podróżnych oraz informacji o przedsiębiorcy prowadzącym ochronę obiektu

 

NOŚNIKI REKLAMOWE

 • zakaz umieszczania nośników reklamowych na zaparkowanych pojazdach oraz obiektach pływających wtedy, gdy nośniki te nie stanowią ich elementów konstrukcyjnych
 • zakaz zamieszczania reklam na nawierzchni ulic i chodników
 • zakaz rozdawania ulotek
 • zakaz eksponowania reklam przez osoby spacerujące na ulicach i placach miejskich (np. transparenty)
 • zakaz umieszczania reklam na budowlach (obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury)

  WYJĄTKI
 • rozdawanie gazet bezpłatnych
 • reklamy związane z imprezami, np. okresowe reklamy na latarniach (np. w formie flag), związane szczególnie z wrocławskimi festiwalami
 • reklamy na słupach ogłoszeniowych, nośnikach reklamowych będących elementem przystanków transportu publicznego, nośników typu „city light” na ul. Oławskiej

 

REKLAMY NA SIATKACH OCHRONNYCH RUSZTOWAŃ REMONTOWANYCH BUDYNKÓW

 • dopuszczone jest zamieszczenie reklamy na siatce lub innym materiale osłaniającym rusztowanie postawione na czas remontu budynku, jednak na nie więcej niż 1/3 całkowitej powierzchni materiału. Na pozostałej części powierzchni siatki znajdować się musi odwzorowanie remontowanego budynku w skali 1:1
 • działania reklamowe na siatce osłaniającej rusztowanie mogą być prowadzone tylko w czasie prac remontowych, nie dłużej niż 12 miesięcy.
  Te same lub kolejne działania reklamowe mogą być prowadzone na rusztowaniu nie wcześniej niż 10 lat po upływie ww. okresu
 • zakaz oświetlania lub podświetlania siatki osłaniającej rusztowanie

 

HANDEL I GASTRONOMIA

 • zakaz handlu ulicznego lub prowadzenia samodzielnego punktu handlowego lub gastronomicznego zlokalizowanego poza lokalem (np. stoisko z lodami lub pamiątkami)
 • zakaz handlu ulicznego oraz stałego i samodzielnego handlu i gastronomii poza budynkami oraz w przejściach
 • zakaz stosowania ekranów i urządzeń odtwarzających napisy, obrazy lub animacje za pomocą technologii wizualnych lub audiowizualnych, a także urządzeń nagłaśniających

  WYJĄTKI
 • handel w wyznaczonych punktach o ustalonym, jednolitym wzorze, które muszą być usytuowane w taki sposób, aby nie zasłaniać  zabytków i nie utrudniać komunikacji pieszej, usytuowanych na określonym terenie - patrz załącznik nr 4 do Uchwały - pdf.
 • dopuszczono handel uliczny jako poszerzenie oferty handlowej z lokali użytkowych, wyłącznie przed lokalem, w którym działalność jest prowadzona, i przez podmiot, który działalność prowadzi
 • można wystawić i oferować do sprzedaży: pamiątki, książki, owoce i warzywa a także wypieki
 • można ustawić jeden stojak z menu danego lokalu gastronomicznego (w przypadku gdy lokal gastronomiczny ma dwa wejścia, a odległość między nimi wynosi więcej niż 15 m, dopuszcza się zastosowanie drugiego stojaka); każdy stojak powinien być umieszczony na terenie ogródka gastronomicznego, a w przypadku braku ogródka – bezpośrednio przy wejściu do lokalu
 • można ustawiać ogródki gastronomiczne (rozumiane jako formę zwiększenia, poza budynkiem, liczby miejsc konsumenckich w lokalu gastronomicznym). Ogródek nie może być samodzielnym punktem gastronomicznym
 • markizy i parasole mogą być wyłącznie w kolorze ecru, kolorowe napisy i znaki firmowe na markizach i parasolach mogą być umieszczone wyłącznie na lambrekinach
 • można wyświetlać na ekranach transmisje wydarzeń kulturalnych lub sportowych nadawane na żywo, o ile transmisje te są skierowane do wnętrza ogródków

 

PRACE BUDOWLANE I INNE OBIEKTY NA BUDYNKACH

 • zakaz montowania anten, urządzeń nagłaśniających i klimatyzujących na zewnątrz budynków, widocznych z terenu: dróg publicznych, Rynku, pl. Solnego, pl. Nowy Targ, pl. Wolności, pl. Uniwersyteckiego, skweru przy kościele św. Marii Magdaleny, ul. Oławskiej, ul. Świdnickiej, ul. Kuźniczej, bulwaru Xawerego Dunikowskiego, bulwaru ks. Aleksandra Zienkiewicza, bulwaru Piotra Włostowicza, bulwaru kard. Stefana Wyszyńskiego, bulwaru Stanisława Kulczyńskiego, bulwaru Słonecznego, bulwaru Tadka Jasińskiego, parku Juliusza Słowackiego, parku Mikołaja Kopernika, Promenady Staromiejskiej, Wyspy Bielarskiej, Wyspy Daliowej, Wyspy Słodowej, Wyspy Tamka, Wzgórza Polskiego, Wzgórza Partyzantów lub z mostów i kładek pieszych
 • zakaz umieszczania tymczasowych obiektów budowlanych (nie obowiązuje przepis prawa budowlanego, mówiący, że tymczasowe obiekty budowlane – kioski uliczne, urządzenia rozrywkowe, pawilony wystawowe, mogą powstać na okres 120 dni bez żadnego zezwolenia)

  WYJĄTKI
 • dopuszcza się montaż obiektów na zewnątrz budynku jedynie w przypadkach, gdy jest to dopuszczone w planie miejscowym i potwierdzone w pozwoleniu konserwatorskim lub uzgodnieniu z miejskim konserwatorem zabytkówWszystkie elementy zamontowane na budynkach na terenie parku kulturowego (np. anteny, klimatyzatory) bez zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków (MKZ) powinny zostać usunięte. Problem polega na tym, że na ogół klimatyzatory umieszczone bez zezwolenia MKZ zamontowane są w sposób widoczny. Jeśli jakiś klimatyzator zamontowany został bez zgody MKZ, ale ma estetyczną przesłonę, to oczywiście najpierw warto uzyskać stanowisko MKZ, a nie ściągać klimatyzatora
 • można stawiać tymczasowe obiekty budowlane sytuowane w ramach imprez
 • teren bulwaru Xawerego Dunikowskiego

 

Zobacz więcej

Zgłoś uwagę